Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÖRGÜT KÜLTÜRÜ BAĞLAMINDA MAHMUT TİBET’İN ESERLERİNİN İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF THE WORKS OF MAHMUT TIBET IN THE CONTEXT OF ORGANIZATIONAL CULTURE )

Yazar : Uğur KESKİN    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 17
Sayfa : 167-177
367    258


Özet
Bu makalede, karikatürist Mahmut Tibet’in eserleri incelenmiş ve özellikle kitaplarında işlemiş olduğu başlıca konular ele alınarak örgüt kültürü kapsamında değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Tibet, yapmış olduğu çalışmalarda çoğunlukla otokratik yönetim anlayışının benimsendiği hiyerarşik yapılanmaya sahip örgütlerde ortaya çıkan davranış biçimlerini işlemiştir. Örgüt çalışanlarının bireysel düzeydeki karşılıklı ilişkileri ile mensup bulundukları zümreler arasındaki ilişkiler, çizerin karelerine yansımıştır. Çizerin yaşamsal ve sezgisel yaklaşımlarıyla çizgi karelerine aktarılan söz konusu davranış biçimleri, bu makalede örgüt kültürü bakış açısıyla değerlendirilmiştir. Nitel bir araştırma olarak yapılandırılan bu makalede, Tibet’in kitaplardaki çizim ve anlatımlar, Charles Handy tarafından “rol kültürü” olarak kavramlaştırılan kuramsal temelde izah edilmiştir. Handy’nin yanı sıra, Geert Hofstede’nin geliştirdiği Bileşke Boyutlar Teorisi ile diğer yazarlar tarafından kullanılan kavramlar ve açıklayıcı mekanizmalardan da yararlanılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Örgüt Kültürü, Mahmut Tibet, Mizah.

Abstract
In this article, the works of caricaturist Mahmut Tibet have been examined and evaluated mainly in the context of organizational culture by taking into consideration the main issues that have been covered in his boks. Tibet has dealt with behavior patterns that have emerged in organizations with hierarchical structures that are largely based on autocratic management. Relations between the organizations' individual relationships at the individual level and the relationships between the groups they belong to are reflected in the works of the artist. Artist’s behavioral patterns conveyed to the squares tahat abuot daily life and intuitive approaches have been evaluated in this article from the point of view of organizational culture. In this article, which is structured as a qualitative research, the drawings and narratives of Tibet's books have been explained by Charles Handy on the theoretical basis conceptualized as "role culture". In addition to Handy, it was also exploited by Geert Hofstede's Theory of Composition Dimensions and the explanatory mechanisms and concepts used by other authors.

Keywords
Organizational Culture, Mahmut Tibet, Humour.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; 24-25-26 Mart 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 5/14 aralık sayısı yayınlamıştır. Ocak 2019 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri