Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SINIF ÖĞRETMENLERİNİN DOĞA VE ÇEVREYE YÜKLEDİĞİ DEĞERLERİN TESPİT EDİLMESİ
(THE DETERMINATION OF VALUES ADDED TO NATURE AND ENVIRONMENT BY CLASSROOM TEACHERS )

Yazar : Mevlüt GÜNDÜZ   - Vedat AKTEPE - Ayşegül BÜYÜKKARCI - Mahmut TAŞ & Burcu ÇAKIR ELBİR  
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 17
Sayfa : 116-126
1074    550


Özet
Birey, içerisinde bulunduğu doğanın ve çevrenin bir parçasıdır. Doğa gizemli yapısı ile kendi kendini yenileyebilme gücüne sahiptir. Ancak insanların doğaya olan bakışı ve tutumu gelecek nesiller açısından tehdit oluşturmaktadır. Bu bilincin oluşması ve kazandırılması daha küçük yaşlardan itibaren başlamalıdır. Bu noktada sınıf öğretmenleri önemli hale gelmektedir. Sınıf öğretmenlerinin doğa ve çevreye yönelik sahip olduğu değer ve tutumlar öğrencilerine bilinç kazandırma açısından önemlidir. Araştırmanın amacı da sınıf öğretmenlerinin doğa ve çevreye yükledikleri değer algılarını ortaya koymaktır. Araştırmada, doğa ve çevreye yönelik algıları ortaya koyabilmek için nitel araştırma yöntemlerinden fenomenolojik yöntem tercih edilmiştir. Çalışma kapsamında Isparta il merkezinde görev yapmakta olan 20 sınıf öğretmeni ile yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiş ve toplanan verilere içerik analizi yapılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Görüşme Formu” kullanılmıştır. Bu doğrultuda güvenirliği sağlamak amacıyla 3 uzman görüşüne başvurulmuştur. Güvenirlik, Miles ve Huberman’ın formülü kullanılarak hesaplanmış ve bu araştırma için ise güvenirlik katsayısı 0,92 olarak hesaplanmıştır. Elde edilen bulgular ışığında, sınıf öğretmenleri doğayı yaşam alanı ve huzur kaynağı olarak görmekte, çevreyi temiz tutarak ve bilinçli davranarak hareket etmek gerektiğine inanmaktadırlar. Ayrıca, sınıf öğretmenleri doğa sevgisinin daha çok içgüdüsel olduğunu, davranışlarıyla öğrencilerine örnek olunması gerektiğini belirtmektedirler. Nitekim sınıf öğretmenleri, insana duyulan saygı gibi doğaya da saygı duyulması gerektiğine inanmaktadırlar.

Anahtar Kelimeler
Doğa ve çevre sevgisi, değer eğitimi, duyarlılık, sınıf öğretmeni

Abstract
The individual in which the nature and the environment is a part. Nature has the power to renew itself with the mysterious structure, but the look and attitude of the people to nature present a threat in terms of future generations. The formation of this consciousness and making them gain should begin more from early ages. At this point classroom teachers become important. The values and attitudes towards nature and the environment of classroom teachers is also important in term of making students gain awareness. The aim of this qualitative research is to reveal classroom teachers’ perception of value that they add to the nature and the environment. In the study, phenomenological method of qualitative research methods to reveal the nature and the environment oriented perceptions is preferred. In the Scope of study, face to face interviews were conducted with 20 classroom teachers who work in the center of Isparta province and content analysis was performed to the collected data. Three specialists opionions have been consulted to ensure the reliability of the research Reliability was calculated using the formula of Miles and Huberman for this research and the reliability coefficient was calculated as 0.92. In light of the obtained findings, classroom teachers see nature as a living area and a source of peace, believe the need to keep the environment clean and to behave by acting consciously, think the love of nature is more about instinctive, adopt the need to be example to the students with their behaviors and believe that nature should be respected too, such as respect for human.

Keywords
Love of nature and the environment, values education, awareness, classroom teachers

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri