Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KENTSEL MEKAN TASARIMI SİSTEMİNDEKİ DÖNÜŞÜM GEREKLİLİĞİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR MODEL ÖNERİSİ
(CONVERSION REQUIREMENT IN URBAN SPACE DESIGN SYSTEM AND A SUSTAINABLE MODEL PROPOSAL )

Yazar : Saye Nihan ÇABUK  Ayşecan AKŞİT - Verda Canbey ÖZGÜLER - Taki Can METİN - Halil Cem SAYIN & Alper ÇABUK  
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 17
Sayfa : 61-80
423    276


Özet
Toplumla bütünleşemeyen ve dezavantajlı gruplar için özellikle son günlerde gündemin önemli başlıklarından olan mülteciler için kalkınma, bölgesel kalkınma, kırsal kalkınma ve sürdürülebilirlik konularının kesişim noktasında yer aldığı bütünsel bir modelin ortaya konulması bir zorunluluktur. Bu çalışmada; sürdürülebilir kalkınmanın insan ve çevre ile doğrudan ilişkili olduğu bir dönüşüm ve kalkınma hareketi olarak, fiziksel öğelerin yanı sıra sosyal, ekonomik ve ekolojik öğeleri de barındıran ve mülteciler başta olmak üzere toplumda farklı dezavantajlı grupların da toplumsal ve ekonomik hayata katılımlarını sağlayacak bir model önerisi ortaya konulmaya çalışılacaktır. Bu bağlamda bu çalışmada; • Kentsel mekan tasarım ve planlamasında dönüşüm gerekliliği ortaya konacaktır. • Uygulama örneklerinin güçlü ve zayıf yönleri ortaya konulacaktır. • Temel ihtiyaçlar, sosyal ihtiyaçlar ve ekonomik gelişme programlarında yapılması gereken düzenlemelerle ilgili temel kriterler ortaya konulacaktır. • Farklı politika hedefleri için farklı modellerin geliştirilmesine çalışılacaktır (ticari model, kooperatif modeli vb., bina yapısı, büyüklüğü, enerji gereksinimi).

Anahtar Kelimeler
Köy-Kent Modeli, Kırsal Kalkınma, Eko-Mimari, Sosyal Politika

Abstract
It is imperative that a holistic model of development, regional development, rural development and sustainability is at the intersection of issues for refugees, who are particularly important topics of the day, especially for the disadvantaged groups who can not integrate with society. In this study; As a transformation and development movement in which sustainable development is directly related to people and the environment, a model proposal will be put forward that will include physical items as well as social, economic and ecological items and will provide social and economic life participation of disadvantaged groups of different disadvantages in society, . In this context, in this study; • Conversion necessity will be revealed in urban space design and planning. • Strengths and weaknesses of application examples will be revealed. • Basic requirements will be laid down in the social needs and economic development programs. • Different models will be developed for different policy objectives (commercial model, cooperative model, etc., building structure, size, energy requirement)

Keywords
Village-City Model, Rural Development, Eco-Architecture, Social Policy

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; 24-25-26 Mart 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 5/14 aralık sayısı yayınlamıştır. Ocak 2019 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri