Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KENTSEL MEKAN TASARIMI SİSTEMİNDEKİ DÖNÜŞÜM GEREKLİLİĞİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR MODEL ÖNERİSİ

CONVERSION REQUIREMENT IN URBAN SPACE DESIGN SYSTEM AND A SUSTAINABLE MODEL PROPOSAL

KENTSEL MEKAN TASARIMI SİSTEMİNDEKİ DÖNÜŞÜM GEREKLİLİĞİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR MODEL ÖNERİSİ

 
Yazar : Saye Nihan ÇABUK  Ayşecan AKŞİT - Verda Canbey ÖZGÜLER - Taki Can METİN - Halil Cem SAYIN & Alper ÇABUK  
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 17
Sayfa : 61-80
DOI Number: :
Cite : Saye Nihan ÇABUK Ayşecan AKŞİT - Verda Canbey ÖZGÜLER - Taki Can METİN - Halil Cem SAYIN & Alper ÇABUK, (2017). KENTSEL MEKAN TASARIMI SİSTEMİNDEKİ DÖNÜŞÜM GEREKLİLİĞİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR MODEL ÖNERİSİ. Route Education and Social Science Journal , 17, p. 61-80. Doi: 10.17121/ressjournal.723.
1676    1069


Özet
Toplumla bütünleşemeyen ve dezavantajlı gruplar için özellikle son günlerde gündemin önemli başlıklarından olan mülteciler için kalkınma, bölgesel kalkınma, kırsal kalkınma ve sürdürülebilirlik konularının kesişim noktasında yer aldığı bütünsel bir modelin ortaya konulması bir zorunluluktur. Bu çalışmada; sürdürülebilir kalkınmanın insan ve çevre ile doğrudan ilişkili olduğu bir dönüşüm ve kalkınma hareketi olarak, fiziksel öğelerin yanı sıra sosyal, ekonomik ve ekolojik öğeleri de barındıran ve mülteciler başta olmak üzere toplumda farklı dezavantajlı grupların da toplumsal ve ekonomik hayata katılımlarını sağlayacak bir model önerisi ortaya konulmaya çalışılacaktır. Bu bağlamda bu çalışmada; • Kentsel mekan tasarım ve planlamasında dönüşüm gerekliliği ortaya konacaktır. • Uygulama örneklerinin güçlü ve zayıf yönleri ortaya konulacaktır. • Temel ihtiyaçlar, sosyal ihtiyaçlar ve ekonomik gelişme programlarında yapılması gereken düzenlemelerle ilgili temel kriterler ortaya konulacaktır. • Farklı politika hedefleri için farklı modellerin geliştirilmesine çalışılacaktır (ticari model, kooperatif modeli vb., bina yapısı, büyüklüğü, enerji gereksinimi).

Anahtar Kelimeler
Köy-Kent Modeli, Kırsal Kalkınma, Eko-Mimari, Sosyal Politika

Abstract
It is imperative that a holistic model of development, regional development, rural development and sustainability is at the intersection of issues for refugees, who are particularly important topics of the day, especially for the disadvantaged groups who can not integrate with society. In this study; As a transformation and development movement in which sustainable development is directly related to people and the environment, a model proposal will be put forward that will include physical items as well as social, economic and ecological items and will provide social and economic life participation of disadvantaged groups of different disadvantages in society, . In this context, in this study; • Conversion necessity will be revealed in urban space design and planning. • Strengths and weaknesses of application examples will be revealed. • Basic requirements will be laid down in the social needs and economic development programs. • Different models will be developed for different policy objectives (commercial model, cooperative model, etc., building structure, size, energy requirement)

Keywords
Village-City Model, Rural Development, Eco-Architecture, Social Policy

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri