Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KURUMSAL OLANAKLARIN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İRDELENMESİ TEKSTİL SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ
(THE INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF CORPORATE OPPORTUNITIES ON ORGANIZATIONAL COMMITMENT: A CASE ON TEXTILE SECTOR )

Yazar : Yeliz BAŞ  - Çiğdem DURSUN ÇALIŞAN & Filiz DURSUN  
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 17
Sayfa : 275-294
659    554


Özet
Bu araştırmanın birincil amacı iş görenlerin kurumsal olanaklar ile ilgili değerlendirmelerinin (yönetim ve takdir edilme ile çalışma koşulları) örgütsel bağlılıkları üzerindeki etkilerini ortaya koymaktır. İkincil amacı ise, demografik özellikler bazında örgütsel bağlılıktaki değişimlerin ayrıntılı olarak irdelenmesidir. Araştırmada yüz yüze anket yöntemi kullanılmıştır. Söz konusu anket formu çalışanların demografik özellikleri, örgütsel bağlılıkları ve kurumsal olanakları ile ilgili olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır. Araştırma Düzce ilinde faaliyet gösteren 17 tekstil işletmesinde çalışan ve kota örneklemesi ile seçilen toplam 424 kişi üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma verilerinin analizi için yapısal eşitlik modellemesi ve lojistik regresyon yöntemlerinden faydalanılmıştır. Tahmini modele göre gerçekleştirilen yapısal analiz sonucunda duygusal bağlılık açısından her iki kurumsal olanaklar alt faktörü için birbirine denk bir etki görülürken zoraki ve ahlaki bağlılıkta; çalışma koşulları faktörünün diğer yönetim ve takdir edilme faktörüne göre örgütsel bağlılık üzerinde daha ön planda bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Lojistik regresyon sonuçlarına göre ise, cevaplayıcıların yönetim ve çalışma şartları memnuniyetleri ile yaş aralıkları arttığında bağlılık eğilimleri de artmaktadır ve kadınlarda zoraki bağlılık eğilimi daha fazla görülmektedir.

Anahtar Kelimeler
Örgütsel Bağlılık, Çalışma Koşulları, Yönetim, Takdir, Tekstil Sektörü

Abstract
The primary objective of this research is to demonstrate the impact of corporate oppurtinities (management and appreciation & working conditions) on organizational commitment. The secondary purpose is to examine the demographic changes of organizational commitment in detail. In this study, face-to-face method was used. The questionnaire consists of three parts as the demographic characteristics, organizational commitment and corporate oppurtinities of employees. The research was carried out on a total of 424 people, selected by quota sampling method, worked in 17 textile organisations in Düzce. Structural equation modeling and logistic regression methods were used for analysis of research data. As a result of the structural analysis performed according to the predicted model, in terms of emotional commitment there is a corresponding effect for the sub-factors of both corporate oppurtinities. It has been found that the the working conditions factor has a more proactive effect on both normative and continuance commitment than the management and appreciation factors. According to the results of logistic regression, when the management satisfaction, working condition satisfaction and the age ranges of the sample increase, the tendency of commitment is also increasing. In addition, the tendency of continuance commitment is seen more in women.

Keywords
Organizational Commitment, Working Conditions, Managament, Appreciation, Textile Industry

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri