Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KENT MARKALAŞMASI SÜRECİNDE KALKINMA AJANSLARININ ROLÜ: İZMİR KALKINMA AJANSI ÖRNEĞİ
(ROLE OF DEVELOPMENT AGENCIES IN URBAN BRANDING PROCESS: IZMIR DEVELOPMENT AGENCY EXAMPLE )

Yazar : Mustafa YALÇIN  Z. Beril Akıncı Vural  
Türü :
Baskı Yılı :
Sayı :
Sayfa :
6    0


Özet
Özet Günümüzde kurumlar arasında marka olma konusunda yaşanan rekabet, artık kentler arasında da yoğun bir şekilde yaşanmaktadır. Bu rekabet ortamında yatırım çekmek, turist çekmek, ihracatı artırmak, nitelikli iş gücünü çekmek, yerli halkı cezbetmenin en iyi yolu markalaşmaktan geçmektedir. Markalaşma sürecinde kentlerin, diğer kentlerden farklılaşması ve tüm hedef kitleleri kentte çekmesi için diğer kentlerin avantajlarını ön plana çıkardığı bir takım stratejiler geliştirmeleri ve uygulamaları gerekmektedir. Markalaşmanın kentlere sağladığı birçok avantaj sağladığını bilinmesinin yanından sürecin uzun soluklu ve birden fazla çabayı gerektirdiği de kabul edilmektedir. Bu sebeple markalaşma sürecinde yerel yönetimlere, kamu kurumlarına, sivil toplum kuruluşlarına, özel sektör kurumlarına ve yerel medyaya ve kent sakinlerine sorumluluk düşmektedir. Bu bağlamda kentlerin markalaşmasında Kalkınma Ajansları da diğer kurum ve kuruluşlar gibi önemli role sahiptir. Kalkınma ajansları kentlerin gelişimi için proje faaliyetlerini destekleme, araştırma, planlama, koordinasyon ve tanıtım gibi çalışmalar yürütmektedir. Bu çalışmada, İzmir Kalkınma Ajansı’nın, İzmir’in markalaşmasına yönelik yaptığı faaliyetler incelenmiştir. Nitel araştırma yöntemlerinden yüz yüze görüşme ve doküman incelmesi yoluyla elde edilen veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. Anahtar Kelimeler: Marka, Kent Markalaşması, Kalkınma Ajansı

Anahtar Kelimeler
Anahtar Kelimeler: Marka, Kent Markalaşması, Kalkınma Ajansı

Abstract
Abstract Nowadays, the competition in becoming a brand among the corporations is now experiencing intense competition among the cities. In this competitive environment, attracting investment, attracting tourists, increasing exports, attracting qualified work force, the best way to attract indigenous people is through branding. In the process of branding, cities need to develop and implement a number of strategies that differentiate themselves from other cities and bring the advantages of other cities to the fore in order to attract all target masses to the city. It is acknowledged that the process requires a long-term and multiple efforts from knowing that the branding provides many advantages to the cities. For this reason, responsibility for local governments, public institutions, non-governmental organizations, private sector institutions, local media and residents falls during the branding process. In this context, Development Agencies play an important role in the branding of cities as well as other institutions and organizations. Development agencies carry out activities such as supporting project activities, research, planning, coordination and promotion for the development of cities. In this study, Izmir Development Agency's activities for the branding of Izmir have been examined. Data from qualitative research methods obtained through face-to-face interview and document review were subjected to content analysis. Keywords: Brand, Urban Branding, Development Agecy

Keywords
Keywords: Brand, Urban Branding, Development Agency

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; 24-25-26 Mart 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 5/14 aralık sayısı yayınlamıştır. Ocak 2019 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri