Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


2006 VE 2015 TÜRKÇE ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA YER ALAN DİL BİLGİSİ KAZANIMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

THE ASSESMENT OF LEARNING OUTCOMES OF GRAMMAR SKILS 2006 AND 2015 TURKISH TEACHING PROGRAM

2006 VE 2015 TÜRKÇE ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA YER ALAN DİL BİLGİSİ KAZANIMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

 
Yazar : Fatih YILMAZ  & Halit ÇOLAK  
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 17
Sayfa : 1-17
DOI Number: :
Cite : Fatih YILMAZ & Halit ÇOLAK, (2017). 2006 VE 2015 TÜRKÇE ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA YER ALAN DİL BİLGİSİ KAZANIMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ . Route Education and Social Science Journal , 17, p. 1-17. Doi: 10.17121/ressjournal.717.
3428    1571


Özet
Öğretim programı da her şey gibi yeniliğe, değişime ve gelişime ihtiyaç duyar. Bu bağlamda geçmişten günümüze sosyolojik değişimler, politik düşünceler, yaşam şartlarındaki değişim ve gelişimler ve özellikle ihtiyaçlar dâhilinde, öğretim programlarında az ya da çok düzenlemeler yapılmıştır. Geçmişte ilköğretim, günümüzde ise ortaokul Türkçe dersi de düzenleme ve değişiklik yapılan derslerin başında gelir. Sırasıyla 1929 'da Ortaokul Türkçe Ders Programı, 1931-1932 Ders Yılı Tadilatı Türkçe Programı, 1938 Ortaokul Müfredat Programı, 1949 Ortaokul Türkçe Programı, 1962 Ortaokul Programı, 1981 İlköğretim Okulları Türkçe Programı, 2006 İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı (6-8. Sınıflar), son olarak 2015 Türkçe Öğretim Programı (1-8. sınıflar) uygulanmak üzere yayımlanmıştır. Bu çalışma, yapılandırmacı anlayışa göre hazırlanmış 2006 Türkçe Öğretim Programı ve 2015 Türkçe Öğretim Programı'nın dil bilgisi kazanımlarının (5-8. sınıflar) benzerliklerini ve farklılıklarını incelemek için yapılmıştır. Bu çalışmada Türkçe öğretmenlerinin görüşleri alınarak ve kazanımlar incelenerek bir değerlendirme yapılmıştır. Önce “öğretim programı” kavramı açıklanmaya çalışılmış, sonra ise; 2015 Türkçe Öğretim Programı genel olarak tanıtılmış, dil bilgisi öğretiminin amacı, dil bilgisi öğretim yaklaşımları ve dil bilgisi öğretimi hakkında bilgi verilmiştir. Araştırmada bulgulara ulaşmak için önce programlar, araştırılacak olgularla ilgili bilgi veren yazılı kaynakların incelemesini içine alan doküman incelemesi (Yıldırım ve Şimşek, 2016: 189) yöntemiyle incelenmiş, öğretmenlerin görüşlerini almak için internet üzerinden odak grup görüşmesi yöntemi uygulanmıştır. Elde edilen bulgular üzerinden programlar; dil bilgisi kazanımlarının sınıflara dağılımı, dil bilgisi öğrenme alanının diğer öğrenme alanlarıyla karşılaştırılması, dil bilgisi kazanımlarının özellikleri ve öğretmen görüşleri bakımından karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırmalar yapılırken ulaşılan bilgileri düzenlenmiş ve yorumlanmış biçimde okuyucuya sunmak için betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. (Yıldırım ve Şimşek, 2016: 239) Çalışmanın sonuçlarına göre 2015 programında dil bilgisi kazanım sayılarının ve buna bağlı olarak derslerdeki yoğunluğunun azaltıldığı, dil bilgisinin okuma ve yazma öğrenme alanlarında verilerek daha işlevsel hale getirildiği ve kazanımların sarmal bir yapıya kavuştuğu gözlenmiştir. Bu olumlu özelliklerin yanında Türkçe öğretmenlerinin programı yeterince bilmedikleri için benimsemedikleri de gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Dil bilgisi, Türkçe Öğretim Programı, Dil Bilgisi Kazanımları

Abstract
All teaching programs need reform, change and development. In this regard, from past to present, within the scope of sociological changes, political attitudes, advances and developments of life conditions, and especially needs, more or less regulations have been issued on educational programs.While it was contrarily in primary education in the past, but in the present, at secondary education, Turkish Course has always been one of the courses leading on regulation and change. Respectively, in 1929 Secondary School Turkish Course Syllabus, 1931-1932 School Year’s Revised Turkish Syllabus, 1938 Secondary School Program, 1949 Secondary School Turkish Syllabus, 1962 Secondary School Program, 1981 Primary Schools Turkish Syllabus, 2006 Primary Education Turkish Course Teaching Syllabus (6-8. Grades), and lastly 2015 Turkish Teaching Syllabus (1-8. Grades) were announced to be put into practice. This study was prepared in accordance with constructivist approach, and conducted to search differences and similarities between grammar learning outcomes of 2006 Turkish Teaching Program and 2015 Turkish Teaching Program (5-8. Grades) In this study, a survey was carried out via support of Turkish Teacher’s opinions and with the help of analysis on learning outcomes. First, the term “teaching program” was tried to be explained. Then, 2015 Turkish Teaching Program was generally acquainted, and information was given about the aim of teaching grammar, approaches to teaching grammar. To reach findings in the study, first, Programs were examined with the document analysis method (Yıldırım and Şimşek, 2016:189) including written sources giving information about the facts to be researched, and to take teacher’s opinions, a focus group meeting was applied online. With the help of findings gained, programs were compared to each others from the points of view distribution of grammar learning outcomes, comparison between grammar learning and other learning skills characteristics of grammar learning outcomes and teachers’ ’feedbacks. While these comparisons were being made, descriptive analysis method was used. (Yıldırım and Şimşek, 2016: 239). According to results of the study, it was observed that in 2015 program, numbers of grammar learning outcomes and therefore its intensity in lessons decreased. In this way, grammar was made more functional by being taught in reading and writing learning skills, and learning outcomes turned out to become more spiral structures.As well as these positive results, it was observed that Turkish teachers could not adopt themselves to the program since they do not know well enough about it.

Keywords
Key Words: Grammar, Turkish Teaching Program, Grammar Learning outcomes

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri