Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TOPLUMSAL CİNSİYET, İDEAL ERKEK, İDEAL KADIN VE İDEAL EVLİLİK KAVRAMLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

THE VIEWS OF UNIVERSITY STUDENTS ON SOCIAL GENDER, IDEAL MALE, IDEAL FEMALE AND IDEAL MARRIAGE

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TOPLUMSAL CİNSİYET, İDEAL ERKEK, İDEAL KADIN VE İDEAL EVLİLİK KAVRAMLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

 
Yazar : Yalçın DEMİR  & Abdullah ALDEMİR  
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 16
Sayfa : 161-178
DOI Number: :
Cite : Yalçın DEMİR & Abdullah ALDEMİR, (2017). ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TOPLUMSAL CİNSİYET, İDEAL ERKEK, İDEAL KADIN VE İDEAL EVLİLİK KAVRAMLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ. Route Education and Social Science Journal , 16, p. 161-178. Doi: 10.17121/ressjournal.702.
1472    1259


Özet
Bu çalışmanın amacı, kadın üniversite öğrencilerinin toplumsal cinsiyet, ideal erkek, ideal kadın ve ideal evliliğe yönelik düşüncelerini incelemektedir. Araştırmada birinci yazar tarafından geliştirilen, birinci ve ikinci araştırmacı tarafından ön uygulaması yapılarak ve uzman görüşü alınarak geçerliği ile güvenirliği sınanmış olan ölçme aracı kullanılmıştır. Ölçme aracı 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Orta Karadeniz Bölgesinde bulunan bir üniversitede uygun örnekleme yöntemiyle seçilen 26 kadın öğrenciye uygulanmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi, tanımlayıcı istatistikleri belirlemek içinse SPSS 15.0 programı kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda katılımcıların çoğunlukla kadınsı cinsiyet özelliğini taşıdığı ve çoğunun erkek arkadaşının olmadığı görülmüştür. Ayrıca çoğu katılımcı erkeğin ve kadının güven, saygı, sevgi ve ilgi gösterme gibi özellikleri taşımaları gerektiğini ifade etmişlerdir. Örnek hikâyelere bakıldığında ise, çoğu katılımcı evliliğin ortak bir yapı olduğunu ve evlilikte karşılıklı anlayışın olması gerektiğini ifade etmişlerdir. Ayrıca bazı katılımcıların evliliğin devam etmesi için yapıcı bir yol kullanma düşüncesinde oldukları bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler
Toplumsal cinsiyet, cinsiyet rolü yönelimi, ideal erkek, ideal kadın, ideal evlilik

Abstract
The aim of this study is to examine female university students' gender, ideal male, ideal woman and women and men's thoughts on ideal marriage. Measuring instrument was used which his developed by the first author in the study, by doing preliminary application by the first and second researchers and which is with validity and reliability tested by expert opinion. Measuring tool was applied to 26 female students selected by appropriate sampling method, who are at a university located in the Central Black Sea Region in the academic year 2016-2017. Content analysis in analysis of the data, the SPSS 15.0 program for identifying descriptive statistics was used. As a result of their search, the participants mostly had the feminine gender feature and most of them were not seen as boyfriends. Furthermore, in this study, it is expressed that most participant men and women should bear the features of trust, respect, love and showing interest when looking at the example stories, most participants expressed that marriage is a common structure and there should be a mutual understanding in marriage. Also, it was found that some participants consider using a constructive way to continue marriage.

Keywords
Social gender, gender role orientation, ideal women, ideal men, ideal marriage

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri