Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KÖYLERİN SOSYO-EKONOMİK YAPISI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ÖRNEĞİ: ‘BÜYÜKDERE KÖYÜNÜN SOSYO-EKONOMİK YAPISI’ ESERİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

A CASE STUDY ON THE SOCIO-ECONOMIC STRUCTURE OF VILLAGES: CONSIDERATIONS ON THE BOOK “THE SOCIO-ECONOMIC STRUCTURE OF BUYUKDERE VILLAGE”

KÖYLERİN SOSYO-EKONOMİK YAPISI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ÖRNEĞİ: ‘BÜYÜKDERE KÖYÜNÜN SOSYO-EKONOMİK YAPISI’ ESERİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

 
Yazar : Ertuğrul GÜREŞÇİ    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 16
Sayfa : 145-160
DOI Number: :
Cite : Ertuğrul GÜREŞÇİ , (2017). KÖYLERİN SOSYO-EKONOMİK YAPISI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ÖRNEĞİ: ‘BÜYÜKDERE KÖYÜNÜN SOSYO-EKONOMİK YAPISI’ ESERİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER. Route Education and Social Science Journal , 16, p. 145-160. Doi: 10.17121/ressjournal.701.
1823    1517


Özet
Özet Genel olarak, yerleşim birimlerinin bazı ekonomik ve sosyal göstergelere göre değerlendirildiği çalışmalar, sosyo-ekonomik çalışmalar olarak nitelendirilmektedir. Bu çalışmalar il, ilçe, kasaba, köy ya da mahalle düzeyinde yapılsa da köy için yapılan sosyo-ekonomik çalışmalar, akademik düzeyde daha fazla ilgi görmektedir. Ekonomik ve sosyal yapısı kentsel yerleşim birimlerinden farklı olan köylere ait bu tür verilerin çoğunlukla saha çalışmalarından elde edilmesi ve köy merkezli bu tür verilerdeki noksanlığın yaygın olması, sosyo-ekonomik çalışmaları daha çok köylere yöneltmiştir. Türkiye’de, Cumhuriyetin ilanından sonra kentlere göre nispeten daha geri kalmış olan ve köylerin kalkındırılması yönünde köylere yönelik ekonomik ve sosyal politikaların uygulandığı bir gerçektir. Bu politikalar sonucunda köylerde önemli ölçüde gelişim ve değişimin yaşandığını söylemek gerekir. Bu gelişim ve değişime rağmen köylerdeki ekonomik ve sosyal geri kalmışlık birçok akademisyenin dikkatini çekmiş ve bu tür çalışmaları köyler üzerinde yoğunlaştırmıştır. Köylerin sosyo-ekonmik yapısı ile ilgili yapılan bu tür akademik çalışmalar genellikle üniversitelerin Sosyoloji, İktisat, Siyaset, Kamu Yönetimi ve Tarım Ekonomisi gibi bölümlerinde yapılmaktadır. Bu çalışmalardan birisi de, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr.Tayyar Ayyıldız tarafından yapılan ‘Büyükdere Köyünün Soyo-Ekonomik Yapısı’ adlı çalışmadır. Bu makalede, Atatürk Üniversitesi tarafından 1975 yılında yayımlanan ‘Büyükdere Köyü’nün Sosyo-Ekonomik Yapısı’ adlı çalışmanın içeriğinin incelenmesi ve söz konusu yayının, yapılan ya da yapılacak benzer çalışmalara olası katkısının genel olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Köy, sosyo-ekonomik yapı, Büyükdere Köyü

Abstract
Studies in which settlements are assessed according to certain economic and social indicators are considered as socio-economic studies in general. Although these studies are carried on a level of city, district, town, village or neighborhood, socio-economic studies conducted for villages attract more attention on academic level. The facts that these types of data on villages that are different from urban settlements regarding economic and social structure can generally be obtained from field studies and that there is a widespread absence in these types of data related to villages have redirected socio-economic studies more towards villages. It is a fact that economic and social policies have been put in place for the development of villages that remained relatively underdeveloped compared to cities after the proclamation of the republic in Turkey. It must be noted that significant growth and transformation has occurred in villages as a result of these policies. Many academics have drawn their attention to the reasons as to why villages remained underdeveloped economically and socially despite this development, transformation, and all the efforts; and have focused these types of studies on villages. These types of academic studies related to the socio-economic structure of villages were conducted in university departments such as sociology, economics, politics, public administration and agricultural economics. “Socio-economic structure of Büyükdere Village” is one of these studies conducted by Prof. Dr. Tayyar Ayyıldız, who is a faculty member of Atatürk University, Faculty of Agriculture, and Department of Agricultural Economics. The purpose of this article is to analyze the contents of the study named “Socio-economic structure of Büyükdere Village” that was published in 1975 by Atatürk University, and generally assess the possible contribution of the said publication on similar studies that have been or will be conducted.

Keywords
Village, socio-economic structures, Büyükdere village

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri