Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SON DÖNEM OSMANLI’DA GÖÇ VE İSKÂN SORUNLARINA YAKLAŞIM BAĞLAMINDA SURİYELİ MÜLTECİLER

SYRİAN REFUGEES: İN THE CONTEXT OF OTTOMAN’S APPROACH TO MİGRATİON AND RESSETLEMENT İSSUES DURİNG THE LAST PERİOD

SON DÖNEM OSMANLI’DA GÖÇ VE İSKÂN SORUNLARINA YAKLAŞIM BAĞLAMINDA SURİYELİ MÜLTECİLER

 
Yazar : Yasin TAŞ    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 16
Sayfa : 100-115
DOI Number: :
Cite : Yasin TAŞ , (2017). SON DÖNEM OSMANLI’DA GÖÇ VE İSKÂN SORUNLARINA YAKLAŞIM BAĞLAMINDA SURİYELİ MÜLTECİLER. Route Education and Social Science Journal , 16, p. 100-115. Doi: 10.17121/ressjournal.688.
1807    1407


Özet
Göç olgusu ve beraberinde getirdiği sosyo-ekonomik problemler neredeyse insanlık tarihi kadar eskidir. Tarih boyunca insanlar kimi zaman gönüllü olarak yer değiştirse de bazen savaşlar, doğal afetler, sürgünler ya da iskân politikaları gibi nedenlerle göç etmek zorunda kalmışlardır. Osmanlı’da devletin zayıflamaya başladığı son dönemlerde bilhassa Balkanlar’da ve Kafkasya’da kaybedilen topraklardaki çok sayıda Müslüman Anadolu’ya iltica etmiştir. Devlet tarafından uygun yerlere yerleştirilmeye çalışılan bu insanlar, yerleştikleri bölgelerde bir takım yeni sorunlarla karşılaşmışlardır. Bu çalışmada son yüzyılda Osmanlı topraklarında meydana gelen savaşlar, göç dalgaları ve bu göçlerin Osmanlı toplumuna etkisinden ziyade göç hareketleri sonucu Anadolu’ya gelen mültecilerin durumu ele alınmıştır. Öncelikle bu dönemde devletin mülteciler için takip ettiği iskân politikası ve devlet yetkililerinin göç ve göçmen sorunları için aldığı tedbirler üzerinde durulmuştur. Belirlenen iskân muhitlerine yerleşen ya da yerleşmek zorunda kalan ve muhacir denilen bu zümrelerin, yerleştikleri bölgelerde karşılaştıkları iskân ve barınma sorunları, geçim sıkıntıları, eğitim ve sağlık problemleri üzerinde durulmuştur. Son olarak Osmanlı tecrübesi üzerinden Suriyeli mülteciler konusunda alınması gereken tedbirler ele alınmıştır. Çalışmanın, Osmanlı Devleti’nin 19. yüzyıldaki muhacir iskânı politikasına ve Suriyeli mültecilerin karşılaştığı sorunların çözümüne katkı sağlaması amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Göç, İskân, Osmanlı Muhacir Sorunları, Suriyeli Mülteciler.

Abstract
The phenomenon of migration and the socio-economic problems that brought by migration brings are almost as old as human history. Throughout history, people have sometimes voluntarily moved, but sometimes they have had to migrate for reasons such as wars, natural disasters, exiles, or resettlement policies. In the recent times, when the state began to weaken in the Ottoman Empire, many Muslims in the lands, especially in the Balkans and in the Caucasus, have fled to Anatolia. These people who are trying to be placed in the proper places by the state have encountered some new problems in the regions they are in. In this study, instead of the wars, migration movements occured in the last century and the influence of these migrations on the society of Ottomoan; the situation of the refugees coming to Anatolia as a result of the migration movements have been discussed. Firstly, the settlement policy followed by the state for the refugees and the measures taken by the state authorities for immigration and immigration problems were emphasized. The settlement and settlement problems, livelihoods, education and health problems that the settled or compulsory settled residents called the refugees encountered in the settlement areas were emphasized. Finally, the measures to be taken on the Syrian refugees through the Ottoman experience have been discussed. With this study, it is aimed at contributing to the solution of the problems encountered by Syrian refugees and the migration policy of Ottomon Empire in 19th century.

Keywords
Migration, Settlement, Ottoman İmigration İssues, Syrian Refugees.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri