Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


OKUL YÖNETİCİLERİNİN İÇ DENETİME İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA
(A QUALITATIVE RESEARCH ON INTERNAL AUDITING OF SCHOOL ADMINISTRATORS )

Yazar : Şenol BÜYÜKTAŞ  MÜNEVVER ÇETİN  
Türü :
Baskı Yılı :
Sayı :
Sayfa :
6013    2054


Özet
Bu çalışmanın amacı devlet okullarındaki görev yapan yöneticilerinin okullarda iç denetim modelinin uygulanabilirliğini hakkındaki görüşlerini almaktır. Nitel araştırma ile yapılan bu çalışmada olgubilim deseni kullanılmıştır. Ölçüt örneklem kullanılan araştırmanın çalışma grubunu, Ümraniye İlçesi’nde öğrenci sayısı 1500’den fazla olan okullardaki yöneticiler oluşturmaktadır. Araştırmaya 24 okul yöneticisi gönüllü olarak katılmıştır. Araştırmanın verileri araştırmacı tarafından oluşturulan yarı yapılandırılmış görüşme formu ile yüz yüze görüşme yapılarak toplanmıştır. Veriler ses kaydı ile kayıt altına alınmıştır. Toplanan veriler içerik analiz yöntemi ile çözümlenip yorumlanmıştır. Elde edilen veriler ışığında, okul yöneticileri iç denetim modelinin okullarda uygulanabileceğini fakat bunun için eğitim sisteminin biraz daha olgunlaşması gerektiğini, gelecek olan modelin yasal sınırlarının iyi çizilmesi ve önceden yapılacak pilot uygulamalar yapılması gerektiğini belirtmişlerdir.

Anahtar Kelimeler
İç denetim, yönetici, olgubilim

Abstract
The purpose of this study is to take the views of managers in government schools about the applicability of the internal audit model in schools. In this study, which is done with qualitative research, the case study is used. The study group of the study using the criteria sample is composed of the administrators in the Ümraniye District with more than 1500 students. 24 school administrators voluntarily participated in the research. The data of the study were collected by face to face meeting by means of the semi-structured interview form created by the researcher. The data are chained by voice recording. The collected data were analyzed and inerpreted by content analysis method. In light of the data obtained, school administrators indicated that the internal auditing model could be implemented at schools but the education system should be a little more mature, the legal boundaries of the future model should be well drawn and the pilot schemes have to be done before the implementation of this model.

Keywords
Administrator, internal auditing, phenomenology

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri