Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRKÇE ÖĞRENEN SURİYELİ ÖĞRENCİLERİN YAZILI ANLATIMLARININ HATA ANALİZİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

EVALUATION OF TURKISH-LEARNER SYRIAN STUDENTS REGARDING FAULT ANALYSIS IN TERMS OF WRITTEN EXPRESSION

TÜRKÇE ÖĞRENEN SURİYELİ ÖĞRENCİLERİN YAZILI ANLATIMLARININ HATA ANALİZİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

 
Yazar : Mehmet ÇİÇEK  & Tuba KAPLAN  
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 12
Sayfa : 96-116
DOI Number: :
Cite : Mehmet ÇİÇEK & Tuba KAPLAN, (2016). TÜRKÇE ÖĞRENEN SURİYELİ ÖĞRENCİLERİN YAZILI ANLATIMLARININ HATA ANALİZİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ. Route Education and Social Science Journal , 12, p. 96-116. Doi: 10.17121/ressjournal.580.
10926    4989


Özet
Türkçe zengin ve köklü geçmişe sahip bir dildir. Bugün dünyada en çok konuşulan diller arasında yer almaktadır. Suriye de Türkçenin en çok konuşulduğu ülkelerden biridir. Eskiden beri Türkiye ve Suriye arasındaki ticari, kültürel, askeri, diplomatik vb. ilişkilerden dolayı Suriyeliler Türkçe öğrenmeye gereksinim duymuşlardır. Günümüzde ise Suriye'deki iç savaştan dolayı Türkiye'ye gelen insanlar günlük ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra eğitimlerine devam etmek için de Türkçe öğrenmektedir. Suriyelilerin Türkçe öğrenimini kolaylaştıran unsurların başında ortak bir kültürel mirasa sahip olmaları ve sınır komşuluğu yapmaları gelmektedir. Diğer bir unsur ise iki dilde de ortak çok fazla sözcük olmasıdır. Bu durum Suriyelilerin Türkçeyi öğrenimini kolaylaştırmaktadır. Türkiye'de yaşayan Suriyeliler, günlük hayatlarında Türkçeyle iç içe olduklarından dolayı dinleme ve konuşma becerilerinde daha başarılı olmaktadırlar. Ancak alfabe farklılığı, yazmanın öğrenciler tarafından zor bir beceri olarak görülüp önyargıyla yaklaşılması, yazmayla ilgili çalışmaların sadece sınıf ortamında kalması gibi sebeplerden dolayı Suriyeli öğrencilerin yazma becerisindeki başarıları düşmektedir. Bu araştırmada yabancı dil olarak Türkçe öğrenen Suriyelilerin yazma derslerinde yaptıkları yanlışların nedenlerini belirlemek ve çözüm önerileri getirmek amacıyla 2015-2106 bahar dönemi Gaziantep Üniversitesi TÖMER'de B2 düzeyindeki 56 öğrencinin yazılı anlatımları hata analizi bağlamında incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi, Yazma Becerisi, Suriyeli Öğrenciler, Hata Analizi.

Abstract
The Turkish language has been productive and deep-rooted. It is among the mostly spoken languages across the world. Syria is one of the countries in which Turkish is mostly spoken. Syrian folk have always been in need of learning Turkish due to the commercial, cultural, military, diplomatic, etc. Relations between their home country and Turkey. Today, Syrian people who come to live in Turkey because of the civil war learn Turkish not only to meet their needs but also to move on with their academic lives. One of the major factors that facilitates the Turkish-learning process for Syrian people is that Turkey and Syria have a common cultural heritage and a borderline in between. Another factor is that both languages have quite a lot of common words. This makes Syrian people’s adaptation to Turkish language easier. Syrian people who live in Turkey are far more capable in listening and speaking skills as they are constantly in touch with the language. Yet, the success rate of Syrian students in terms of writing skills fall due to some reasons such as the alphabetical differences, students’ attitude, prejudice towards writing as a difficult skill and the limited writing practices in the class room environment. This study has been conducted regarding the error analysis of written expressions of 56 students at B2 level in Gaziantep University, TÖMER during 2015-2016 spring term in order to detect the reasons for the errors that Syrian students, who learn Turkish as a foreign language, make during writing classes and bring forward solutions.

Keywords
Turkish Teaching as a Foreign Language, Writing Skill, Syrian Students, Error Analysis.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri