Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


YABANCI ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENDİKLERİ DİLİN KÜLTÜRÜNÜ YAZARAK ANLATMALARI: GAZİANTEP ÖRNEĞİ
(FOREIGN STUDENTS’ EXPESSING THE CULTURE OF THEIR TARGET LANGUAGE THROUGH WRITING: GAZİANTEP SAMPLE )

Yazar : Mehmet ÇİÇEK  & Tuba KAPLAN  
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 12
Sayfa : 41-63
7651    5171


Özet
Dil öğretimi ve yazma eğitiminde kültür aktarımı oldukça önemli bir yere sahiptir. Kültür, bir milletin asırlar boyunca sahip olduğu gizli kodlarını barındıran bir hazinedir. Bir milleti anlamak için önce kültürünü öğrenmek gerekmektedir. Yabancılara Türkçe öğretiminde de kültür aktarımı büyük bir önem taşımaktadır. Kültür aktarımının yalnızca okuma metinleriyle sınırlandırılması gerektiği kanısı yanlış bir düşüncedir. Öğrenciler, günlük hayatlarında o kültürü yaşayan insanlarla ve çevreyle iç içe oldukları için tüm dil becerilerinde kültür aktarımının yapılması gerekmektedir. Bu durumda da öğrendiklerini yazıya geçirerek kalıcı olmasını sağlamalarına fırsat veren yazma derslerine büyük görev düşmektedir. Türkçe öğretim kitaplarında masal, fıkra, destan, atasözü, deyim vb. halk edebiyatı ürünlerinde kültürel ögelerin varlığını görmekteyiz. Ancak kültür aktarımında sadece bunlar yeterli değildir. Biz çalışmamızı “Günlük Yaşam, Kişiler Arası İlişkiler, Değerler ve Eğitim, Edebiyat-Sanat ve Müzik, Gelenekler ve Folklor, Sosyal Yaşam, Coğrafya ve Mekân” başlıkları altında sınıflandırarak öğrencilerin yaşadıkları yerle (Gaziantep) ilgili izlenimleri sonucunda ortaya koydukları kültürel unsurları yazma derslerine ne şekilde aktardıklarını ortaya koymaya çalıştık.

Anahtar Kelimeler
Kültür Aktarımı, Gaziantep, Yazma dersi.

Abstract
Language teaching and culture transfer in writing training occupy a quite important position. Culture is a treasure accommodating the secret codes of a nation that holds throughout centuries. One needs to learn about the culture of a nation in order to understand it. Culture transfer is of capital importance regarding the teaching of Turkish language to foreigners. The fact that culture transfer is limited to reading passages solely is a fallacy. Since students interact with people and environment who experience that specific culture in their everyday lives, culture transfer ought to be perforned regarding all language skills. Under the circumstances, writing classes are vital to have students obtain permanent comprehension while writing. We all come across the cultural element entities as folk literature products such as tales, anecdotes, sagas, proverbs, idioms in Turkish language coursebooks. Yet, these are not solely sufficient concerning culture transfer. We have classified our study under the headings of “Everyday Life, Interpersonal Relations, Values and Education, Literature-Art and Music, Traditions and Folklore, Social Life, Geography and Location” and tried to present how students transfer the cultural elements that they reveal as a result of their impressions about the place they live in (Gaziantep) into writing classes.

Keywords
Culture Transfer, Gaziantep, Writing classes.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri