Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İMAM-HATİP ORTAOKUL VE LİSELERİNDE GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN YAŞAM BOYU ÖĞRENME EĞİLİMLERİ

LIFELONG LEARNING TENDENCY LEVELS OF THE TEACHERS WHO WORK IN RELIGIOUS VOCATIONAL SECONDARY SCHOOLS AND RELIGIOUS VOCATIONAL HIGH SCHOOLS

İMAM-HATİP ORTAOKUL VE LİSELERİNDE GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN YAŞAM BOYU ÖĞRENME EĞİLİMLERİ

 
Yazar : Makbule DERVİŞOĞULLARI  - Ömer F. TUTKUN & Mustafa DERVİŞOĞULLARI  
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 12
Sayfa : 205-220
DOI Number: :
Cite : Makbule DERVİŞOĞULLARI - Ömer F. TUTKUN & Mustafa DERVİŞOĞULLARI, (2016). İMAM-HATİP ORTAOKUL VE LİSELERİNDE GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN YAŞAM BOYU ÖĞRENME EĞİLİMLERİ. Route Education and Social Science Journal , 12, p. 205-220. Doi: 10.17121/ressjournal.553.
7489    4410


Özet
Bu çalışmanın amacı İmam-Hatip Ortaokul ve Liselerinde görev yapan öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme eğilimleri düzeyini belirlemektir. Çalışmada araştırma yöntemi olarak, genel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma örneklemi 146’sı imam hatip lisesi, 154’ü imam hatip ortaokulunda olmak üzere toplam 300 öğretmenden oluşmuştur. Araştırmada, veri toplama aracı olarak Coşkun (2009) tarafında geliştirilen “Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma sonuçları şunlardır: 1-İmam Hatip Ortaokul ve Liselerinde öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme eğilimleri, ölçekten alınabilecek en yüksek puana göre yüksek düzeydedir. 2- Genel olarak kadın öğretmenlerin erkeklere göre daha yüksek yaşam boyu öğrenme eğilimi gösterdiği; motivasyon alt boyutunda bekar öğretmenlerin evli öğretmenlere göre daha yüksek yaşam boyu öğrenme eğilimi gösterdiği; öğrenmeyi düzenlemede yoksunluk alt boyutunda 1-5 yıl kıdeme sahip öğretmenlerin 26 yıl ve üzeri kıdeme sahip öğretmenlere göre ve 6-10 yıl kıdeme sahip öğretmenlerin 21-25 yıl ve 26 yıl ve üzeri kıdeme sahip öğretmenlere göre daha yüksek yaşam boyu öğrenme eğilimi gösterdiği tespit edilmiştir. Öğrenmeyi düzenlemede yoksunluk alt boyutunda 26-30 yaş grubu öğretmenlerin, 41 yaş ve üstü öğretmenlere göre yaşam boyu öğrenme eğilimleri daha yüksek bulunmuştur. 3- Araştırma kapsamında eğitim durumu, çalışılan okul türü, mezun olunan fakülte ve branş türü değişkenlerine göre öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme eğilimleri puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır.

Anahtar Kelimeler
Yaşam Boyu Öğrenme, İmam-Hatip, Ortaokul, Ortaöğretim, Öğretmen.

Abstract
The purpose of this study is to determine the life long learning tendency levels of teachers who work in religious vocational secondary schools and religious vocational high schools. In this study, general survey method was used as a research method. The sample of this research was composed of 300 teachers, 146 of whom work in high schools, 154 of whom work in secondary schools. Life Long Learning Tendency Scale which has been built by Coşkun (2009) was used as data collection tool. The research results are as follows: 1- Religious vocational secondary school and religious vocational high school teachers’ life long learning tendency is higher-up according to the possible highest score which can be achieved. 2- The study shows that female teachers generally have higher life long learning tendency level than males. On motivation sub-dimension, single teachers have higher lifelong learning tendency level than married ones. On the sub-dimension of deprivation of organising learning , the teachers who have worked for 1 to 5 years have higher life long learning tendency level than the ones who have worked 26 years and more and the teachers who have worked for 6 to10 years have higher life long learning tendency level than the ones who have worked for 21 years and more. Also the sub-dimension of deprivation of organising learning levels of the teachers who are in the age group of 26-30 was found to be higher than the levels of the teachers who are in the age group of 41 and more. 3- Research results show that there isn’t a meaningful statistical difference according to the teachers’ educational background, type of school in which they work, the faculty they graduated from and the field of study .

Keywords
: Life Long Learning, Religious Vocational, Secondary School, Secondary Education, Teacher.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri