Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İMAM-HATİP ORTAOKUL VE LİSELERİNDE GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN YAŞAM BOYU ÖĞRENME EĞİLİMLERİ
(LIFELONG LEARNING TENDENCY LEVELS OF THE TEACHERS WHO WORK IN RELIGIOUS VOCATIONAL SECONDARY SCHOOLS AND RELIGIOUS VOCATIONAL HIGH SCHOOLS )

Yazar : Makbule DERVİŞOĞULLARI  - Ömer F. TUTKUN & Mustafa DERVİŞOĞULLARI  
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 12
Sayfa : 205-220
6584    3828


Özet
Bu çalışmanın amacı İmam-Hatip Ortaokul ve Liselerinde görev yapan öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme eğilimleri düzeyini belirlemektir. Çalışmada araştırma yöntemi olarak, genel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma örneklemi 146’sı imam hatip lisesi, 154’ü imam hatip ortaokulunda olmak üzere toplam 300 öğretmenden oluşmuştur. Araştırmada, veri toplama aracı olarak Coşkun (2009) tarafında geliştirilen “Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma sonuçları şunlardır: 1-İmam Hatip Ortaokul ve Liselerinde öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme eğilimleri, ölçekten alınabilecek en yüksek puana göre yüksek düzeydedir. 2- Genel olarak kadın öğretmenlerin erkeklere göre daha yüksek yaşam boyu öğrenme eğilimi gösterdiği; motivasyon alt boyutunda bekar öğretmenlerin evli öğretmenlere göre daha yüksek yaşam boyu öğrenme eğilimi gösterdiği; öğrenmeyi düzenlemede yoksunluk alt boyutunda 1-5 yıl kıdeme sahip öğretmenlerin 26 yıl ve üzeri kıdeme sahip öğretmenlere göre ve 6-10 yıl kıdeme sahip öğretmenlerin 21-25 yıl ve 26 yıl ve üzeri kıdeme sahip öğretmenlere göre daha yüksek yaşam boyu öğrenme eğilimi gösterdiği tespit edilmiştir. Öğrenmeyi düzenlemede yoksunluk alt boyutunda 26-30 yaş grubu öğretmenlerin, 41 yaş ve üstü öğretmenlere göre yaşam boyu öğrenme eğilimleri daha yüksek bulunmuştur. 3- Araştırma kapsamında eğitim durumu, çalışılan okul türü, mezun olunan fakülte ve branş türü değişkenlerine göre öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme eğilimleri puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır.
abortion history classicsforkids.com abortions in atlanta


Anahtar Kelimeler
Yaşam Boyu Öğrenme, İmam-Hatip, Ortaokul, Ortaöğretim, Öğretmen.

Abstract
The purpose of this study is to determine the life long learning tendency levels of teachers who work in religious vocational secondary schools and religious vocational high schools. In this study, general survey method was used as a research method. The sample of this research was composed of 300 teachers, 146 of whom work in high schools, 154 of whom work in secondary schools. Life Long Learning Tendency Scale which has been built by Coşkun (2009) was used as data collection tool. The research results are as follows: 1- Religious vocational secondary school and religious vocational high school teachers’ life long learning tendency is higher-up according to the possible highest score which can be achieved. 2- The study shows that female teachers generally have higher life long learning tendency level than males. On motivation sub-dimension, single teachers have higher lifelong learning tendency level than married ones. On the sub-dimension of deprivation of organising learning , the teachers who have worked for 1 to 5 years have higher life long learning tendency level than the ones who have worked 26 years and more and the teachers who have worked for 6 to10 years have higher life long learning tendency level than the ones who have worked for 21 years and more. Also the sub-dimension of deprivation of organising learning levels of the teachers who are in the age group of 26-30 was found to be higher than the levels of the teachers who are in the age group of 41 and more. 3- Research results show that there isn’t a meaningful statistical difference according to the teachers’ educational background, type of school in which they work, the faculty they graduated from and the field of study .
abortion history link abortions in atlanta


Keywords
: Life Long Learning, Religious Vocational, Secondary School, Secondary Education, Teacher.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri