Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KONU ALAN BİLGİLERİNİN PEDAGOJİK ALAN BİLGİLERİ ÜZERİNE YANSIMALARI
(REFLECTIONS OF PROSPECTIVE SECONDARY MATHEMATICS TEACHERS’ SUBJECT MATTER KNOWLEDGE ON PEDAGOGICAL CONTENT KNOWLEDGE: THE CONTEXT OF CONICS )

Yazar : Esra Selcen YAKICI TOPBAŞ  - Gönül YAZGAN SAĞ & Ziya ARGÜN  
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 10
Sayfa : 120-143
9347    3175


Özet
Bu çalışmanın amacı, ortaöğretim matematik öğretmen adaylarının konu alan bilgilerinin pedagojik alan bilgileri üzerindeki yansımalarını incelemektir. Araştırmanın katılımcıları Türkiye’de bir devlet üniversitesinde öğrenim gören ve “Matematikte temel kavramlar” seçmeli dersini alan altı ortaöğretim matematik öğretmen adayıdır. Yarı yapılandırılmış görüşmelerde öğretmen adaylarına konik kavramını sınıflarda nasıl tanıtacakları sorulmuştur. Veriler içerik analizi ile kodlanmış ve yorumlanmıştır. Bulgular ışığında, tüm katılımcıların öğrencilere konik kavramını nasıl tanıtacaklarını bildikleri belirlenmiştir. Konik tanımını ve sınıflandırmasını doğru bir şekilde yapabilen katılımcıların alan ve öğretim bilgilerinin daha zengin olduğu görülmüştür. Ayrıca öğretmen adayları, öğrencilerin seviyeleri ve hazır bulunuşluklarının öneminin farkında oldukları tespit edilmiştir. Koni tanımını ve sınıflandırmasını doğru bir şekilde yapamayan sadece bir katılımcı dışında müfredat öğretmen adayları tarafından göz önüne alınmamıştır. Bu durum katılımcıların sınıf içi tecrübelerinin eksik olmasından kaynaklanabilir.

Anahtar Kelimeler
Pedagojik alan bilgisi, konu alan bilgisi, öğretim için matematik bilgisi, öğretmen adayları, konikler.

Abstract
The aim of this study is to explore the reflections of prospective secondary mathematics teachers’ content knowledge on the pedagogical content knowledge. We have conducted this study with six secondary prospective mathematics teachers in an elective course named “Basic Concepts in Mathematics” in Turkey. In the semi-structured interviews, we asked them to explain how they would introduce conics in classroom. Content analysis was adopted while analyzing the data. The results suggest that all participants knew how to introduce the conception of conic to students. The knowledge of content and teaching of participants, who correctly defined conception and classification of conics, were richer. Prospective teachers have also mentioned the importance of students’ level and preparedness. Whereas, curriculum has been ignored by all participants except a participant, who could not correctly classify conception of conic, which may result from their lack of in-class experience.

Keywords
Pedagogical content knowledge, subject matter knowledge, mathematical knowledge for teaching, prospe

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri