Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


PORTEKİZ EĞİTİM SİSTEMİ: AMAÇ YAPI VE SÜREÇ BAKIMINDAN TÜRKİYE İLE KARŞILAŞTIRILMASI
(EDUCATION SYSTEM OF PORTUGAL: A COMPARISON WITH TURKEY IN TERMS OF PURPOSE, STRUCTURES AND PROCESSES )

Yazar : Emine SAKLAN    
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 10
Sayfa : 14-31
10441    4628


Özet
Bu çalışmanın amacı, Portekiz eğitim sistemi ile Türk Eğitim Sistemi’ni karşılaştırmaktır. Bu amaçla, çalışmada ilk olarak Portekiz’in coğrafi, sosyal, siyasal ve ekonomik yapılanması ele alınmış, daha sonra Portekiz eğitim sisteminin genel amaçları, eğitim sisteminin tarihsel gelişimi, eğitimin bugünkü genel durumu, eğitim sisteminin yönetsel ve okul yapılanması, süreç boyutunda eğitim sisteminin yönetimi incelenmiş, son olarak da Portekiz Eğitim Sistemi ile Türk Eğitim Sistemi çeşitli açılardan karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak Türk eğitim sistemi amaç bakımından öğrencilerin yetenek ve ilgilerinin geliştirilmesini hedeflemekte; Portekiz eğitim sisteminde, Devlet tüm vatandaşların fırsat eşitliğine dayalı olarak genel, zorunlu ve ücretsiz temel öğretimi sağlamaktadır. Her iki eğitim sisteminde merkeziyetçi bir yapı söz konusudur. Portekiz’de Türkiye’den farklı olarak ilköğretimin kendi içinde devreleri vardır. Portekiz’de eğitim sistemi 4+2+3+3 şeklinde yapılanmışken, Türkiye’de 4+4+4 sistemi şeklindedir. Portekiz’de eğitimden Eğitim ve Bilim Bakanlığı sorumlu iken Türkiye’de Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sorumludur. Her iki ülkede de zorunlu eğitim on iki yıldır ve okul öncesi eğitim zorunlu değildir. Portekiz’de Üniversiteler, Bilim, Teknoloji ve Yükseköğretim Bakanlığı’na bağlıdır. Türkiye’de Üniversitelerin bağlı oldukları bir YÖK vardır. Portekiz’de Eğitim yönetimi Ulusal, Bölgesel ve yerel düzeyde örgütlenmiştir. Türkiye’de merkezi ve yerel düzeyde (iller/ilçeler) örgütlenmiştir. Ayrıca bölgesel düzeyde bir örgütlenme bulunmamaktadır.
abortion history classicsforkids.com abortions in atlanta


Anahtar Kelimeler
Karşılaştırmalı eğitim, eğitim sistemi, Portekiz

Abstract
The aim of this article is to compare the Portugal Education System with Turkish Education System. For this purpose, firstly, Portugal’s geographical, social, political and economic structure are handled. Later the purposes of the Portugal education system, the historical development of the education system, the current general state of education, the administrative and school structure of the education system, the management process in the education system are investigated. Finally the Portugal Education System and the Turkish Education System are compared from various perspectives. As a result, the Turkish educations system aim to the development of students' abilities and interests. The state provide general, compulsory and free primary education of citizens on the basis of equality of opportunity in Portugal education system. Both of the systems are centralist in structure. Differently, Portugal has the primary circuit in itself. The education system in Portugal structured form of 4+2+3+3, the education system in Turkey structured form 4+4+4. While the national education system is administrated by the Ministry of National Education in Turkey, The Ministry of Education and Science is responsible for education in Portugal. In both countries, compulsory education for twelve years and pre-school education is not compulsory. In Portugal, all higher education institutions depends on Science, Technology and Higher Education Ministry, in Turkey all higher education institutions depends on YOK. Educational administration is organized at national, regional and local levels in Portugal; at national and local levels (provinces / districts) in Turkey. There is no further organization at regional level.

Keywords
Comparative education, education system, Portugal

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri