Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ İLETİŞİM BECERİLERİNİN İNCELENMESİ: KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
(EXAMINING OF PROSPECTIVE MUSIC TEACHERS’ COMMUNICATION SKILLS: SAMPLE OF KARADENIZ TECHNICAL UNIVERSITY )

Yazar : Yalçın YILDIZ  & Kayhan KURTULDU  
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 10
Sayfa : 208-217
9165    3336


Özet
Bu çalışmanın amacı, müzik öğretmeni adaylarının iletişim becerilerinin çeşitli değişkenlere yönelik olarak incelenmesidir. Çalışmada genel tarama modeli kullanılmış ve verilerin toplanması için Ersanlı ve Balcı (1998) tarafından geliştirilmiş olan “İletişim Becerileri Envanteri” kullanılmıştır. Çalışmanın verileri SPSS ile analiz edilmiştir. Çalışmadan elde edilen veriler normal dağılım özelliği göstermediğinden veri analizinde parametrik olmayan testler kullanılmıştır ve istatistiksel süreçler için anlamlılık düzeyi p<.05 olarak kabul edilmiştir. Sonuçların bazıları şu şekildedir: müzik öğretmeni adaylarının toplam iletişim becerileri puanları ortalamanın üzerindedir. Ölçeğin alt boyutlarını oluşturan duygusal, davranışsal ve zihinsel iletişim becerileri puanları da ortalamanın üzerindedir. İletişim becerileri ile yaş, mezun olunan lise ve sınıf değişkenleri arasında anlamlı bir fark bulunmamış; cinsiyet değişkeni arasında kızlar lehine anlamlı fark bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler
Müzik eğitimi, müzik öğretmeni adayları, iletişim becerileri

Abstract
The aim of this study is to examine communication skills of prospective music teachers with regard to varied demographic factors. General survey model was used in the study and a scale were used for collecting data; “Communication Skills Inventory” developed by Ersanlı and Balcı (1998). Collected data were analyzed with SPSS. It was determined that data hasn’t normal distribution. Hence, nonparametric statistics was used in order to analysis collected quantitative data and significance level has been accepted as p<.05 for the statistical processes. Some of the results are; the total score of communication skills of the prospective music teachers –involved in the study group- are above the average. The score of emotional, behavioral, and mental communication skills forming subfactors of scale are above the average too.There is no significant difference between communication skills and age, high school graduated, grade. There is significant difference between communication skills and gender in favor of girls

Keywords
Music education, prospective music teachers, communication skills.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri