Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRKÇEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENENLERİN YAZMA KAYGILARININ İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF WRITING ANXIETY FOR LEARNERS OF TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE )

Yazar : Faruk POLATCAN    
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 10
Sayfa : 1-13
8007    1617


Özet
Bu araştırmanın amacı, Atatürk Üniversitesi Dil Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezinde Türkçe öğrenen yabancı öğrencilerin yazma kaygılarının dil düzeylerine ve dil ailelerine göre incelenmesidir. Tarama modelinde uygulanan araştırmada 75 yabancı öğrenciden veriler toplanmıştır. Bu araştırmada, Aytan ve Tunçel (2015) tarafından geliştirilen “Yabancı Dil Olarak Türkçe Yazma Kaygısı Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde standart sapma, aritmetik ortalama, ANOVA ve LSD testlerinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda, yazma kaygıları açısından dil düzeyleri ve dil aileleri arasında anlamlı fark olduğu belirlenmiştir. Dil düzeyi artıkça yazma kaygısı ters orantılı olarak azalmaktadır. Dil ailelerine baktığımızda Ural Altay dil ailesi grubunda bulunan öğrencilerin Hint Avrupa, Bantu ve Sami dil ailesine göre yazma kaygılarının olumlu yönde farklılaştığı görülmektedir.

Anahtar Kelimeler
Yabancılara Türkçe öğretimi, yazma kaygısı, Türkçe.

Abstract
The aim of this research is to investigate the writing apprehension of international students learning Turkish in Atatürk University Language Acquisition Research and Application Center in terms of linguistic levels and families. During the research of the scanning model, the data is collected from 75 international students. In this study, “Writing Apprehension Scale in Turkish as a Foreign Language” that was developed by Aytan and Tuncel (2015) has been used. Standard deviation, arithmetic mean, ANOVA and LSD tests have been utilized during the data analysis. As a result of the research, it is determined that there is a significant difference between linguistic levels and families in terms of writing apprehension. Writing apprehension decreases in an inversely proportional pattern as the linguistic level increases. When the language families are examined, it is shown that the writing apprehension of students in the Uralic-Altaic language group positively differed from that of the students in the Indo-European, Bantu, and Semitic languages.

Keywords
Teaching Turkish to foreigners, writing anxiety, Turkish.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri