Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


YABANCI DİL EĞİTİMİNDE WEB TABANLI UZAKTAN TÜRKÇE ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

WEB-BASED DISTANCE EDUCATION TURKISH FOREIGN LANGUAGE TEACHING METHODS

YABANCI DİL EĞİTİMİNDE WEB TABANLI UZAKTAN TÜRKÇE ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

 
Yazar : Fatih Mehmet TÜRKER    
Türü :
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 2
Sayfa : 89-100
DOI Number: :
Cite : Fatih Mehmet TÜRKER , (2014). YABANCI DİL EĞİTİMİNDE WEB TABANLI UZAKTAN TÜRKÇE ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ. Route Education and Social Science Journal , 2, p. 89-100. Doi: 10.17121/ressjournal.52.
6935    2372


Özet
Bu çalışmanın amacı, yabancı dil olarak web tabanlı uzaktan Türkçe öğretimi için hazırlanan öğretim sitelerinin hangi öğretim modeline göre hazırlanması gerektiği konusuna dikkat çekmek ve temel öğretim modellerinin bu alandaki kullanılabilirliğini tartışmaktır. Türkçenin web tabanlı ortamlarda yabancı dil olarak öğretilmesi amacıyla ülkemizde yapılan çalışmalar sınırlıdır. İçinde bulunduğumuz yıl itibariyle bu alanda bir kısım çalışmalar yapılmakla birlikte bu çalışmaların yeterli olduğunu söylemek mümkün görünmemektedir. İngilizce başta olmak üzere, dünyada konuşulma alanı geniş olan Arapça, Fransızca, Rusça, Almanca ve İspanyolca gibi dillerin web tabanlı ortamlarda yabancı dil olarak öğretilmesi amacıyla pek çok internet sitesi hazırlanmış olmasına rağmen, Türkçe için Avrupa Dil Portfolyasına (ADP) uygun olarak hazırlanmış web tabanlı öğrenme ortamları tam olarak hazırlanamamıştır. Dil öğretiminin tarihi günümüze kadar pek çok değişikler içermekle birlikte bu değişikliklerin temel nedeninin araştırmacıların en iyi yöntemi bulma arayışları, coğrafi koşullar ve ülkelerin uyguladıkları dil politikalarından kaynaklandığı görülmektedir. Örgün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim için geliştirilen öğretim modelleri örgün eğitim için yenilikler sunsa bile, bu modellerin web tabanlı öğretimin ihtiyaçlarına tam olarak cevap veremediği görülmektedir. Bu çalışmada, Türkçenin web tabanlı ortamlarda yabancı dil öğretilmesi amacıyla hazırlanan ve hazırlanması düşünülen öğretim sitelerinin, müfredat, içerik geliştirme ve materyal üretimi süreçlerinin dayanması gereken temel öğretim modellerinin neler olabileceği sorusuna cevap bulmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Türkçe öğretimi, web tabanlı öğretim, öğretim modelleri

Abstract
The purpose of this study, teaching Turkish as a foreign language for web-based distance education model, which was prepared according to the teaching site should draw attention to the preparation and availability of basic education in this area is to discuss models. Turkish as a foreign language in a web-based environment in order to learn the work done in our country is limited. As of year we were in some studies done in this area, although it is not possible to say that these studies are adequate. Mainly in English around the world talking with wide field of Arabic, French, Russian, German and Spanish as the language of the web-based environments as a foreign language in order to learn the many internet site Although created for Turkish European Language Portfolya to the (ADP) prepared in accordance with web-based learning environment has not been fully prepared. The history of language teaching, although until today contain many different underlying causes of these changes quest of finding the best method of researchers, geographical conditions and the country is seen to stem from language policies they apply. Formal education in educational institutions face to face teaching models developed for water for formal education innovations, even if the web-based teaching model is unable to respond fully to the needs seen. In this study, Turkish web-based environments to teach foreign languages prepared to order and to be prepared teaching sites, curriculum, content development and material production process should be based basic education models of what might be the question to find the answer has been studied.

Keywords
Turkish teaching, web-based ınstruction, ınstructional models.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri