Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SOSYAL DEVLET (REFAH DEVLETİ) ANLAYIŞINDA TÜRKİYE’DE EĞİTİM HARCAMALARI (2000-2015)
(EDUCATİON EXPENDATURES IN TURKEY DUE TO SOCIAL STATE (WELFARE STATE) UNDERSTANDİNG )

Yazar : Aslihan NAKIBOĞLU  & Nurbanu ÇETİNKAYA  
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 9
Sayfa : 78-112
7002    5975


Özet
Sosyal devlet veya refah devleti, sosyal refahın optimizasyonu amacıyla devletin ekonomiye aktif ve kapsamlı müdahalelerde bulunmasını öngören bir devlet anlayışıdır. Türkiye sosyal devlet anlayışı da dünyadaki gelişmelere paralel olarak değişiklikler göstermiştir. Türkiye sosyal refah açısından dönemler itibariyle 21. Yüzyıla girme hazırlığının altyapısını oluşturmak amacıyla uzun vadeli gelişme stratejileri açısından olaylara yaklaşmaya çalışmış, ekonomik, sosyal öncelikler ve politikalar itibariyle çoğu sosyal devlet (refah devleti) gelişmelerini dikkate alarak planlı ve yapısal düzenlemelerin konularını devlet politikası olarak benimsemiştir. Bu bağlamda görülmektedir ki yapıları ister politik ister ekonomik olsun birçok ülke refah ekonomisi ve ya sosyal devlet olma amacı için çaba sarf etmektedir. Bu sebeple ülke yönetimleri devlet, sosyal sigorta, güvenlik, sağlık, eğitim, konut, vb. yapılarla ilgili olarak refah devleti ve ya sosyal devlet şekline girmeye çalışmış bu yapıyı güçlendirecek önlemler almışlardır. Eğitim bu önlemler içinde bireyin bilgi düzeyini artıran en önemli etkinliklerden biri olmuştur. Eğitim bu yönüyle bireysel görünse de aslında sosyal bir olgudur. Mikro anlamda bireyi ele alan eğitim makro anlamda tüm toplumu ele alan bir süreçtir. Ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda pek çok değişikliğin yaşandığı günümüzde eğitim bireyin niteliklerini geliştirmesinin yanı sıra ülkenin kalkınmasına da imkan sağlayacaktır.” Sosyal devlet (Refah devleti) anlayışı içinde Türkiye’de eğitim harcamaları” isimli çalışmada Sosyal devlet (Refah devleti) politikasından hareket edilerek Türkiye’de eğitim harcamalarının gelişimine bakılmıştır. Çalışmanın sonucunda eğitimle ilgili nitel ve nicel göstergelerin iyiye doğru gittiği görülmüştür. Nitel ve nicel göstergeler bu şekilde devam ederse Türkiye’nin; fırsat ve imkan eşitliğini geliştiren, kişilerin dengeli ve sağlıklı bir gelişimine imkan veren ve kişilerin işgücü piyasasında üretken bir şekilde katkı sunmasını amaçlayan bir eğitim seviyesine ulaşmasının da kaçınılmaz olduğunu göstermiştir.
abortion history abortion side effects abortions in atlanta


Anahtar Kelimeler
Refah Devleti, Eğitim, Eğitim Harcamaları.

Abstract
Social state or welfare state is a state form which foresees active and comprehensive interventions to the economy by the state to optimize the social welfare. Turkish social state understanding also transforms itself due to the developments in the world. Turkey approached to the changes in social welfare through long term development strategies to aim to preaper the infrastructure to the 21st century. Hence it designates the concepts of organized and structural arrangements through the developments of the most of the social welfare state based on the economics, social prerogotives and structural organizations as a state policy. Therefore; many states try to achive the goal to become an welfare state either related to economical or political aims. Besides, states take precautions to strengthen this structure that emerge welfare state by the instruments such as social security, health, education, housing and etc..Education is one of the most important facility among them to increase the information level individually. Education is a process including only the persons in micro level whereas in macro level it enhances the whole society. Education is, therefore a social phenomenon rather than individual. Education is also a facility to accelerate development besides individual transformation in contemporary world where economic, social and cultural changes are inevitable. This study aims to explore the developments in the education expenditatures. The study indicates that quantative and qualitative indicators related to education are improving. The study also shows Turkey can inevitably reach such an education level that improves equal opportunity, gives possibility for a healthier and a more equal individual development and contributes to a more effective work force for the markets if these quantative and qualitative indicators continue to improve.

Keywords
Welfare State, Education, Education Expenditatures.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri