Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


OKUL YÖNETİCİLERİNİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE MESLEKİ DOYUM DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
(THE RELATIONSHIP BETWEEN PERSONALITY CHARACTERISTICS AND PROFESSIONAL LEVEL OF SATISFACTION OF SCHOOL ADMINISTRATORS )

Yazar : Münevver ÇETİN  & Emre KOCA  
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 9
Sayfa : 293-302
8091    2859


Özet
Bu araştırmanın amacı, okul yöneticilerinin kişilik özellikleri ile mesleki doyum düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırmanın modeli, genel tarama modellerinden ilişkisel tarama modelidir. Araştırmanın örneklemini 50 devlet okulunda görev yapan müdür ve müdür yardımcıları oluşturmuştur. Araştırmada katılımcıların demografik özellikleri ‘Kişisel Bilgi Formu’ ile, kişilik özellikleri ‘Beş Faktör Kişilik Özellikleri Ölçeği’ ile, mesleki doyum düzeyleri ‘Mesleki Doyum Ölçeği’ ile ölçülmüştür. Mesleki doyum ve beş faktör kişilik özellikleri ölçeği kullanılarak iki değişken arasındaki ilişkinin incelenmesi sonucunda, kişilik özellikleri alt boyutlarının tamamıyla mesleki doyum arasında anlamlı bir ilişki çıkmıştır. Olumlu kişilik özelliklerine (dışadönüklük, gelişime açıklık, uyumluluk, öz disiplin) sahip yöneticilerin mesleki doyumu yüksek iken olumsuz kişilik özelliğine (nörotiklik) sahip yöneticilerin mesleki doyumu düşüktür.

Anahtar Kelimeler
Mesleki doyum, iş doyumu, kişilik, kişilik özellikleri

Abstract
The purpose of this study is to investigate the relationship between personality traits and professional satisfaction levels of school administrators. The research model is relational model from the survey method. The sample of the study consisted of 50 principals and assistant principals who work in public schools. Demographic characteristics of the participants in the study 'Personal Information Form', personality traits 'Five Factor Personality Traits Scale', the professional satisfaction levels 'Professional Satisfaction Scale' was measured. As a result of the professional satisfaction and to examine the relationship between two variables using five factors personality traits scale, with all of the dimensions of personality traits were significantly correlated professional satisfaction. Positive personality characteristics (extroversion, openness to development, compliance, self-discipline) with managers of professional satisfaction is high, the negative personality traits (neuroticism) professional satisfaction of having managers is low.

Keywords
Professional satisfaction, job satisfaction, personality, personality traits

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri