Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


DİNLEME-ANLAMA BECERİSİNDE KELİME DAĞARCIĞININ, DİLBİLGİSİNİN VE DİNLEME-ANLAMA STRATEJİ KULLANIMININ ETKİSİ

THE ROLE OF VOCABULARY BREADTH, SYNTACTIC KNOWLEDGE, AND LISTENING STRATEGY USE ON LISTENING COMPREHENSION

DİNLEME-ANLAMA BECERİSİNDE KELİME DAĞARCIĞININ, DİLBİLGİSİNİN VE DİNLEME-ANLAMA STRATEJİ KULLANIMININ ETKİSİ

 
Yazar : Sercan SAĞLAM    
Türü :
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 2
Sayfa : 54-72
DOI Number: :
Cite : Sercan SAĞLAM , (2014). DİNLEME-ANLAMA BECERİSİNDE KELİME DAĞARCIĞININ, DİLBİLGİSİNİN VE DİNLEME-ANLAMA STRATEJİ KULLANIMININ ETKİSİ. Route Education and Social Science Journal , 2, p. 54-72. Doi: 10.17121/ressjournal.49.
10402    4776


Özet
Dinleme anlama becerisi birbiri ile ilişkili birçok süreci içerir ve çok yönlüdür. Bu süreçlere örnek olarak sesli mesajı duymak, anlamlı parçalara bölmek ve anlamak gösterilebilir. Bu süreçler dinlediği anlamak için önemli olmakla beraber, özellikle duyulan sesli mesajları anlamlı parçalara bölmek için iyi bir kelime dağarcığı, dilbilgisi ve etkili strateji kullanımı gerekmektedir. Bu çalışmada amaç kelime dağarcığı, dilbilgisi ve strateji kullanımının dinlediğini anlama becerisine etkisini araştırmaktır. Çalışma üç farklı dil seviyesinde olan 73 hazırlık sınıfı öğrencisi ile yapılmıştır. Çalışmada hedef etmenlerin etkisi çoklu regresyon analizi yapılarak incelenmiştir. Sonuçlar kelime dağarcığının en belirleyici etmen olduğunu göstermiştir. Öğrencilerin kelime dağarcığı arttıkça onların dinleme anlama becerilerinde de artış gözlemlenmiş ve bu pozitif korelasyon 0,710 olarak bulunmuştur. İkinci belirleyici etmen olan dilbilgisiyle anlama dinleme becerisi arasında 0,705 oranında pozitif korelasyon görülmüştür. Öğrencilerin kullandıkları söyledikleri dinleme anlama stratejileri ile dinleme anlama arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Bu bulgulara dayanarak oluşturulan çoklu regresyon modellerinde elde edilen veriler, dinleme anlama becerisinde kelime dağarcığı tek başına varyansın %49.6’sını açıklarken, dilbilgisi ile birlikte ise varyansın %55.6’sını açıkladığı görülmüştür. Bu çalışmanın bulguları, dinleme-anlama becerisinde dilbilgisi ve kelime dağarcığının önemini gösteren önceki çalışma bulgularıyla örtüşmektedir. Ancak, bu çalışmada önceki çalışmaların aksine strateji kullanımı ile dinleme anlama becerisi arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Çalışma bulgularından yola çıkarak, düşük dil seviyedeki öğrencilerin kelime dağarcığının geliştirilmesi için çalışmalar yapılması gerektiği söylenebilir. Kelime öğretimine yönelik etkinlikler ve alıştırmalar mevcut dil öğretimi programlarına kolayca entegre edilebilir. Bunun yanı sıra, kelime dağarcığı ve dil bilgisinin anlama becerisindeki önemi öğrencilere dil öğrenme tecrübelerinin hemen başlarında hatırlatılarak, onların bu iki konuda daha bilinçli öğrenciler olması sağlanabilir.

Anahtar Kelimeler
Dinleme-anlama becerisi, faktörler, dilbilgisi, kelime dağarcığı, strateji kullanımı

Abstract
Listening is a multi-faceted process which involves three interrelated processes. The processes involved in listening to incoming auditory message are perceptual processing, parsing and comprehension. All these processes have an important role in listening and especially parsing of the incoming message requires both syntactic and lexical knowledge, as well as effective use of listening strategies. In this paper, the aim is to investigate the role of syntactic knowledge, vocabulary knowledge and listening strategy use on listening comprehension. The study was conducted with 73 EFL students at three different proficiency levels assessed by a Michigan Placement Test. In the study, the effects of syntactic knowledge, vocabulary breadth and reported listening strategy use on listening comprehension were investigated using multiple regression analysis. The results showed that vocabulary knowledge is the strongest predictor of listening comprehension. As participants’ vocabulary knowledge increased, their listening comprehension scores also increased, and the positive correlation was found to be 0,710. The second strongest predictor of listening comprehension is syntactic knowledge, which had correlated with listening comprehension positively at 0,705. Reported strategy used did not correlate with listening comprehension. Based on this findings, multiple regression analyses were conducted and it was found that vocabulary knowledge, on its own, explained 49.6% of the variance. The combined impact of vocabulary and grammar knowledge on listening comprehension explained 55.6% of the variance. The study showed that vocabulary knowledge and syntactic knowledge have strong impact on listening comprehension. The results of this study are in accordance with earlier reports of the effect of syntactic and vocabulary knowledge on listening comprehension; however, the study did not yield results that are in support of earlier findings on the role of strategy use on listening comprehension. Based on these findings, it is fair to say that there should be a greater focus on lexical development with lower level students. Explicit vocabulary teaching could easily be integrated to existing curriculum. Students’ awareness about the role of vocabulary on comprehension could be increased from the beginning of their language learning experience.

Keywords
Listening comprehension, factors, syntactic and lexical knowledge, strategy use

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri