Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRKÇE ÖĞRETMEN ADAYLARININ KONUŞMA ÖZ YETERLİLİKLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİİRT ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)
(TURKISH TEACHER CANDIDATES' SPEECH SELF EFFICACY LEVELS IN THE ASPECT OF DIFFERENT VARIABLES (SİİRT UNIVERSITY EXAMPLE) )

Yazar : Erhan AKIN    
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 8
Sayfa : 75-90
6336    5181


Özet
Bu araştırmada, Türkçe öğretmen adaylarının konuşma öz yeterlilikleri çeşitli değişkenler açısından değerlendirilmeye çalışılmıştır. Bu amaçtan hareketle Türkçe öğretmen adaylarının konuşma öz yeterlilikleri cinsiyet, sınıf, anne baba eğitimi, sosyoekonomik düzeyi ve konuşma eğitimi dersini alıp almama bakımından incelenmiştir. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak da Katrancı ve Melanlıoğlu (2013) tarafından geliştirilen “Konuşma Öz Yeterlik Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini ise Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe eğitimi bölümünde eğitime devam eden 204 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Verilerin analizinde for Windows 22.0 programı kullanılmıştır. Analizler sonucunda Türkçe öğretmen adaylarının anne ve baba eğitimi düzeyi yükseldikçe konuşma öz yeterlilik algılarının da yükseldiği; sınıf değişkenine göre ise konuşma kurallarını uygulama dışında üst sınıfların lehine anlamlı sonuç ortaya çıkmıştır. Cinsiyet ve sosyoekonomik düzey değişkenine göre konuşma öz yeterlilik algılarında anlamlı bir farklılığa rastlanmamışken konuşma eğitimi dersini alanların konuşma öz yeterlik algısının daha yüksek olduğu sonucuna varılmıştır. Sonuçlar alan yazın doğrultusunda tartışılmış ve buna yönelik önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Konuşma, öz yeterlilik, Türkçe öğretmen adayı

Abstract
In this study, prospective teachers Turkish speech self sufficiency in terms of several variables evaluated. For this purpose prospective teachers talk self sufficiency movement from Turkish sexulatiy, class, parents education, socioeconomic status and are explored in terms of whether the speech training course. Survey model used. Data collection tool or as a Kelvin and Melanlıoğlu (2013) developed by "Self-sufficiency Scale". The sample of the survey is Siirt Turkish Education Department of continuing education faculty of Education University of 204 teachers. The analysis of the data for Windows 22.0 program. Analysis as a result of Turkish higher education level of the mother and father of the teacher candidate speech perception of self competence rise; class variable is outside of the application's upper-class speech rules in favor of meaningful results. Gender and socioeconomic status variable to detect self talk based on the proficiency training of a meaningful difference in the fields of speech concluded the perception of higher self-sufficiency. The results are discussed in the direction of the field type and made suggestions.

Keywords
Speech, self sufficiency, Turkish teacher candidate

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri