Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


FARKLI ÖĞRENİM SEVİYELERİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN ‘ISI VE SICAKLIK’ KAVRAMLARINI ANLAMA DÜZEYLERİ VE KAVRAM YANILGILARI
(STUDENT’S MISCONCEPTIONS AND UNDERSTANDINGS OF HEAT AND TEMPATURE CONCEPTS AT DIFFERENT LEVELS OF SCHOOLING )

Yazar : Aytül GÖKULU    
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 8
Sayfa : 270-281
6736    5410


Özet
İlköğretimde fen bilimlerinin temel amacı öğrencilerin fen okur- yazarı yapmaktır. Bu amaçla öğretmen, öğrencilerin dünyayı anlayıp, yorumlamalarına ve bilimde kabul edilen teorileri kullanabilme yeteneklerini arttırmalarına yardım eder. Öğrenciler kendi hayatlarını etkileyen olaylarla okulda kazandığı bilgiler arasında ilişki kurarak daha kalıcı bir öğrenme gerçekleştirir. Kimya konularında bulunan ‘ısı ve sıcaklık’ kavramları öğrencilerin günlük hayatta karşılaşabilecekleri önemli kavramlardır. Bu çalışma; farklı öğrenim seviyelerindeki öğrencilerin ‘ısı ve sıcaklık’ kavramlarını anlama seviyelerini ve kavram yanılgılarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu kavramlarla ilgili olarak test geliştirilmiş ve üç farklı ilköğretim okulundan rastgele seçilmiş öğrencilere uygulanmıştır. Çalışmaya, 6., 7. ve 8. sınıflardan 250 öğrenci katılmıştır. 16 soruluk çoktan seçmeli test uygulanmıştır. Verilerin analizinde soruların özelliklerine bağlı olarak doğru ve yanlış ifadelerin yüzdeleri hesaplanmıştır. Ayrıca SPSS paket programı kullanılarak karşılaştırmalar yapılmıştır. Sonuçlar ilgili kavramlar hakkında her seviyedeki öğrencilerin kavram yanılgılarına sahip olduklarını ortaya çıkarmıştır. Bu kavram yanılgıları eğitimin üst kademelerine doğru gidildikçe belli ölçüde azalmalara göstermektedir.

Anahtar Kelimeler
Kimya Eğitimi, Kavram Yanılgıları, Farklı Öğrenim Seviyeleri

Abstract
Basic aims of science education is to make students scientifically literate. So, teacher helps the students to gain ability for using scientifc theories and to understand and interpret the world scientifically. People are constructing their knowledge by establishing a relation between events encountered in daily life. Heat and tempature are important in chemistry. Purpose of the study is to determine students’ misconceptions and understandings of these concepts at different grade levels. A test related concepts were developed and implemented to 250 students from three primary school. 6th, 7th and 8th grade level participated to the study. The implemented test contains 16 multiple choice questions. Through the analysis of data, the percent of true and false answers were calculated. SPSS statistical programme was used for comparisons. According to results, students at all levels have misconceptions about the related concepts. These misconceptions are gradually decreasing towards to high levels of education
abortion history link abortions in atlanta


Keywords
Chemistry Education, Misconceptions, Different Levels of Schooling

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri