Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE ÖĞRETMEN VE VELİ ETKİLEŞİMİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
(A STUDY ON THE INTERACTION OF PARENTS AND TEACHERS IN PRE-SCHOOL EDUCATION )

Yazar : Hasan Hüseyin KILINÇ  Ayhan BULUT & Emin Tamer YENEN  
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 8
Sayfa : 351-365
7724    3609


Özet
Çocuğun aileden ayrılıp sosyal hayata ve örgün eğitime ilk başladığı yer okul öncesi eğitim kurumlarıdır. İlk olarak burada kendi kişiliğinin oluşmasına yardımcı olacak düzenli bir çevreyle, programla ve bunlara yön verecek olan öğretmenleriyle karşılaşır. Bu süreçte öğrenciyle öğretmen yalnız bırakılmamalı aile, süreci sürekli desteklemelidir. Günümüzde okul öncesi eğitim üzerine okul aile işbirliğinin tam olarak sağlanamadığı ve ailelerin öğretmenden beklentileriyle öğretmenlerin aileden beklentileri arasında benzerlikler ve farklılıklar olduğu açıktır. Bu araştırmanın amacı okul öncesi eğitimde döneminde ailelerin ve öğretmenlerin birbirinden beklentilerini net olarak ortaya koymak, eksikliklerin ve farklı algıların neler olduğunu tespit etmek bu noktada hareketle çözüm yolları geliştirmek ve öneriler sunmaktır. Fenomenoloji yöntemine dayalı yapılan bu çalışmada okul öncesi eğitimde ebeveyn ve öğretmen etkileşimi üzerine veli ve öğretmen görüşleri alınmıştır. Veri toplama aracı olarak öğretmenlere ve ebeveynlere yönelik olarak hazırlanmış yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Yapılan görüşmelerden elde edilen bulgular betimsel analiz tekniğiyle yorumlanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Okul öncesi eğitim, veli, anaokulu öğretmeni, etkileşim

Abstract
The places where children start first social life and formal education are pre-school education institutions. First of all here, children encounter with regular envirenment, programs and their teachers who will give direction to them, and these components help the formation of their personality. Students and teachers should not be left alone in this process, the family always should support the process continuously. It is clear that today’s school-family cooperation is not fully ensured and there are some similarities and differences between teachers’ expectations and the expectations of families. The aim of this research is to reveal expectations of the family and teachers clearly during the pre-school education, to identify what are the problems and different perceptions and with this regard, to develop ways of solutions and offer suggestions. In this study based on phenomenology method, parents and teachers' opinions were taken on interactions between the family and teachers in pre-school education. Prepared for teachers and parents as a a data collection tool semi-structured interview was used. The findings obtained from the interviews were interpreted by descriptive analysis techniques. As a data collection tool semi-structured interview form prepared for teachers and parents was used. The findings obtained from the interviews were interpreted by descriptive analysis techniques.

Keywords
Pre-school education, parents, kindergarten teacher, interaction

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri