Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


LİSE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİi
(TEACHERS ABOUT HIGH SCHOOL PHYISCAL EDUCATION AND SPORTS LESSON )

Yazar : Fikret ALINCAK  - İsa DOĞAN & Uğur ABAKAY  
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 8
Sayfa : 309-317
7896    1751


Özet
Bu çalışma, Lise Beden Eğitimi ve Spor Dersi programının nasıl uygulandığını tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada lise beden eğitimi ve spor dersi programına yönelik öğretmen görüşlerinin alınıp alınmadığı, bilgilendirme yapılıp yapılmadığı, program ile ilgili öğretmenlerin düşünceleri, öğrenciler açısından yeterliği, öğretmenlerde hangi kriterlerin olması gerektiği hakkındaki öğretmen görüşleri ve öğretmenlerin önerilerinin neler olduğu belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden olan mülakat kullanılarak Gaziantep il sınırları içerisindeki liselerde görevli 60 öğretmenden elde edilen veriler, içerik analizi yöntemi ile çözümlenmiştir. Sonuç olarak beden eğitimi ve spor dersi programı hazırlanırken öğretmenlerin çoğunluğunun görüşlerinin alınmadığı ve bilgilendirme yapılmadığı, uygulama aşamasında karşılaşılan problemlerden kaynaklı programın yetersiz olarak görüldüğü sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca çalışmaya katılan öğretmenler, beden eğitimi ve spor dersi programının daha etkili ve verimli olabilmesi için; ders araç-gereci temin edilmesi, fiziki şartların sağlanması, ders saatlerinin arttırılması, dersin daha verimli hale getirilmesi, programın yeniden düzenlenmesi, etkinliklerin arttırılması, hizmet içi eğitimin verilmesi, okul idaresi, veli ve başarılı sporcuların desteklenmesi biçiminde temalarının ön planda tutulması gerektiği yönünde görüş belirtmişlerdir.

Anahtar Kelimeler
Lise, Öğretmen, Beden Eğitimi, Spor

Abstract
The aim of this study is to determine how High School Physical Education and Sports programs are performed. In this research, we have tried to determine the teachers’ comments on whether the opinions of the teachers about high school physical education and sports program are received, whether the information is given, teachers’ opinions about the program, its sufficiency with regards to students, which criteria the teachers should have and to determine the suggestions of the teachers. In the research, the data obtained from 60 teachers working at the high schools in the Gaziantep provincial borders have been examined with the content analysis method by using interview form which is one of the qualitative research methods. As a result, we have concluded that the opinions of the teachers are not received while physical education and sports lesson program is prepared and the information is not given to the teachers, and we have also inferred that the program is inadequate because of the problems occurring at the application stage. Besides, the teachers who have attended the study express their opinions intended for providing the tools and materials, meeting the physical conditions, increasing the course hours, making the course more productive, rearrangement of the program, increasing the activities, giving in-service training, supporting the school administration, family and successful players, and they finally state that these topics should be given particular importance.
abortion history classicsforkids.com abortions in atlanta


Keywords
High School, Teacher, Physical Education, Sports

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri