Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


POSTMODERN “ZAMAN” KAVRAMI VE PAZARLAMA UYGULAMALARINA YANSIMALARI: BİR ZAMAN ALGISI PARADİGMASI
(THE POSTMODERN "TİME" CONCEPT AND ITS REFLECTİONS ON MARKETİNG PRACTİCES: A TİME PERCEPTİON PARADİGM )

Yazar : Yeliz BAŞ    
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 8
Sayfa : 318-336
8139    3840


Özet
Postmodernizm, modern ötesi görüşü simgeleyen bir olgu olmasına rağmen, modernizmden tamamen koptuğu ya da modernizmin bir devamı olduğu konusundaki tartışmalar hala sürmektedir. Çoğu araştırmacı, postmodernizmi, modernizmden tamamen kopmuş bir bakış açısı olarak görmektedir. Postmodernizmi, modernizmden ayıran en önemli özellik, postmodernizmde belirsizliklerin ve kaos ortamının varlığıdır. Özellikle, zaman kavramının değerlendirilmesinde, çok farklı bakış açıları mevcut olmakla birlikte, postmodernizmin zaman kavramını ele alış biçimi fizikçiler ve felsefeciler tarafından yorumlanmaya çalışılmaktadır. Ancak, tam ve kesin bir sonuca varılamamakla birlikte, oldukça soyut ve belirsiz bir kavram olarak yorumlanması güç görülmektedir. Postmodernizmi modernizmden ayıran koşullar birçok kaynakta ele alınmış ve araştırılmıştır. Ancak, zaman kavramının pazarlamaya olan yansımaları az rastlanan bir konudur. Bu çalışmada, özellikle, zaman kavramının, postmodern anlayıştaki yeni yorumları ile pazarlama uygulamalarında nasıl ele alındığı üzerinde durulmakta ve literatürdeki bilgiler ışığında bir zaman algısı paradigmasının varlığından söz edilmektedir. Araştırma, bir içerik analizi niteliğinde olup, daha önce ortaya atılmış teoriler ışığında bilgiler mevcut olaylarla yorumlanmakta ve çıkarımlarda bulunulmaktadır. Araştırma sonucuna göre, pazarlamada zaman algısı kavramı, mekân-zihin-iletişim etkileşimi paradigması çerçevesinde ele alınabilmekte, bunun da yeni araştırmalara ve uygulamalara ışık tutabileceği söylenebilmektedir.

Anahtar Kelimeler
Zaman, Mekân, Uzay, Algılamalar, Postmodernizm, Paradigma

Abstract
Although the postmodernism symbolizes a post-modern phenomenon as a vision, discusses about if it’s completely broken off or a continuation of modernism are ongoing. Most of researchers approve it as a vision that is broken with modernism. The most significant feature of modernism distincts from postmodernism is the presence of uncertainty and chaos. There are especially many different perspectives for assessment of the time concept, however, physicists and philosophers try to interprete the time approaches of postmodernism. But, these efforts couldn’t reach the certain and fair results, besides it is hard to interprete as an unfair and intangible concept. Distinguishing conditions of postmodernism from modernism are contextualized and analyzed in several essays. But, The reflections of time concept on marketing is an occasional issue. This study focuses on how the time concept is appproached in marketing applications with new comments on postmodernism and discusses the existence of a time perception paradigm in the light of the literature. This research is a content analysis that inferences by reviewing informations with current events in the light of the previously suggested theories. According to the findings, the time concept perception in marketing can be approached in space-consciousness-communication interaction paradigm and it can shed light on the new researches and applications.

Keywords
Time, Location, Space, Postmodernism, Paradigm

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri