Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRKÇE ÖĞRETMEN ADAYLARININ YARATICI DÜŞÜNME BECERİLERİNİN PROJE TABANLI ÖĞRETİM YOLUYLA GELİŞTİRİLMESİ
(THE DEVELOPMENT OF THE CRITICAL THINKING OF TURKISH LANGUAGE PRESERVICE TEACHERS THROUGH PROJECT BASED TEACHING )

Yazar : Başak KARAKOÇ ÖZTÜRK    
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 7
Sayfa : 95-111
6306    3687


Özet
Bu araştırmanın amacı, Türkçe öğretmen adaylarının proje tabanlı bir öğretimden yola çıkarak yaptıkları uygulama öncesinde ve sonrasında; proje çalışmalarına ve yaratıcı düşünme becerilerine bakış açılarında nasıl bir değişim ve gelişim olduğunu ortaya koymaktır. Araştırma nitel olarak desenlenmiş, örnek olay yöntemi kullanılmıştır. Katılımcıların belirlenmesinde ise ölçüt örnekleme yöntemi tercih edilmiş, veriler Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümünde öğrenim gören 15 birinci sınıf öğretmen adayıyla görüşme yapılarak toplanmış, görüşme sorularına verilen cevaplar içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının görüşlerinin ve yaratıcılığa bakış açılarının proje çalışmalarından önce ve sonra farklılaştığı; proje çalışmalarından önce yaratıcı düşünme, araştırma yapma, grupla işbirliği içinde çalışma, planlama, neden-sonuç ilişkisi kurma, sosyal olaylara duyarlılık, problem belirleme becerisine sahip olduğunu düşünen öğretmen adayı sayısının proje çalışmalarından sonra arttığı saptanmıştır. Bununla birlikte öğretmen adaylarının hepsi proje çalışmalarından sonra, proje geliştirme sürecinin dil becerilerini geliştirmeye katkı sağlayacağını ifade etmiş; proje sürecinin çaba gerektirdiğini ancak mutluluk verdiğini vurgulamışlardır.

Anahtar Kelimeler
Yaratıcı Düşünme, Proje Tabanlı Öğrenme, Türkçe Öğretmen Adayları, Türkçe Eğitimi.

Abstract
The purpose of this research is to reveal that how is the alternation and the progress before and after on the perspective of critical thinking and the project works of Turkish Language Preservice Teachers about what kind of administration they have done by looking at project based teaching. This research has been prepared as a qualitative one and the case method has been utilized. For the determination of the participant, sampling criteria has been preferred and these data has been collected by making interviews with the 15 students are Preservice Teachers of the 1st grade in Çukurova University Faculty of Education and Turkish Language Education, the answers of the interview questions has been analyzed by using content analysis method. As the result of the research, it is stated that the distinction of the Preservice Teachers’ opinions and their perspective on critical thinking before and after and also there is an increase in the number of the teachers who thought the things such as before critical thinking on the project work, to do some research, working in corporation with the group, making plan, getting cause and effect relationship, sensitivity to the social events and ability to identify problems. In addition, after the project works the whole teachers in the research stated that the process of the development of project can make a significant contribution on the skills of the language and also it is stated that it was required lots of effort on the process of project but this gave them happiness.

Keywords
Critical Thinking, Project Based Teaching, Turkish Language Preservice Teachers, Turkish Language Ed

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri