Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÖĞRETMEN ADAYLARININ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVINA (KPSS) İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
(POINT OF VIEWS OF TEACHER CANDIDATES ON PUBLIC PERSONAL SELECTION EXAMINATION (KPSS) )

Yazar : Mahmut POLATCAN  -İnci ÖZTÜRK & Ahmet SAYLIK  
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 8
Sayfa : 126-139
9401    1685


Özet
Türkiye’de kamu kurumları için ilk kez sınav sonucuna göre öğretmen atamalarının yapılması,7-8 Temmuz 2001 tarihindeki Merkezî Eleme Sınavına (KMS) dayanmaktadır. KMS isim değişikliği ile Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) adını alarak 06-07 Temmuz 2002 tarihinde yapılmış ve öğretmen adaylarının sınav sonuçlarına göre atamaları yapılmıştır. Öğretmen adaylarının girdikleri bu sınav sisteminde zaman zaman yapısal değişikliklere gidilmiştir. Araştırmada öğretmen adaylarının kamu okullarına öğretmen olarak atanabilmeleri için KPSS’de çözmekten sorumlu oldukları Genel Yetenek Testi, Genel Kültür Testi, Eğitim Bilimleri Testi, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi’ne ilişkin görüşlerinin saptanması amaçlanmıştır. Bu görüşlerin saptanması öğretmen atamalarında yeni modellerin geliştirilmesine ışık tutması açısından önemlidir. Araştırma, nitel araştırma deseninde gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubu, Ankara, Elazığ, Diyarbakır illeri merkez ilçelerinde KPSS dershanelerine giden öğretmen adayları arasından “çeşitlilik örnekleme” yaklaşımına göre oluşturulmuş ve araştırmanın ihtiyaç duyduğu veriler, gönüllü olarak araştırmaya katılan öğretmen adaylarından “yarı yapılandırılmış görüşme” yoluyla toplanmıştır. Veriler içerik analizi tekniğiyle analiz edilmiştir. Araştırmada, öğretmen adaylarının, KPSS’de Türkçe dilbilgisi, tarih ve coğrafya konularına ve güncel konulara ilişkin soruların olmasını istedikleri; eğitim bilimleri testi kapsamındaki konular ile öğretmenlik alan bilgisi testi kapsamındaki konuları her öğretmenin bilmesi gerektiği için istedikleri sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca öğretmenlik alan bilgisi testinde test kapsamının tüm branşlarda eşit olmadığı, bunun da branşlar arasında adaletsiz bir durum yarattığı sonucuna ulaşılmıştır. Son olarak öğretmen adaylarının, sadece KPSS’den aldıkları puana göre atamalarının yapılmamasını; lisans mezuniyet notunun, staj değerlendirmesinin de öğretmen atama ölçütlerinden olmasını istedikleri sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
KPSS, öğretmen atamaları, öğretmen görüşleri.

Abstract
Teacher appointments according to the result of examination for public institutions in Turkey are based on Central Election Examination (KMS) at the date of 7th-8th July 2001. The name of KMS is changed as Public Personal Selection Examination (KPSS) at the date of 6th-7th July 2002, and the teacher candidates are appointed according to the results of examinations. Occasionally this examination system in which the teacher candidates attend is structurally changed. In this research, it is aimed to determine the point of views of teacher candidates related to General Aptitude Test, General Culture Test, Educational Sciences Test, Teaching Field Knowledge Tests on which they have solving responsibilities in Public Personal Selection Examination (KPSS )in order to be appointed as teachers in public schools. The determination of these points of views is important in terms of lightening of development of new models in appointments of teachers. This research is carried out on the qualitative research pattern. The study group is formed according to “diversity sampling” approach among the teacher candidates who attend to KPSS courses in the central townships of provinces of Ankara, Elazig, Diyarbakir, and the requested data in the research is collected by “semi-structured interview” technique from the teacher candidates who voluntarily attend to the research. The data is analysed by content analysis technique. In the research, according to the result, it is seen that in KPSS, the teacher candidates want the questions related to the current issues on Turkish grammar, history and geography, and the subjects in content with educational sciences test and teaching field knowledge since it is necessary for every teacher to know them. Moreover, the result is received that the teaching field knowledge test is not equal for all the branches in the content of the test, and this creates an unfair situation among the branches. Finally, it is received as a result that teacher candidates do not want to be appointed according to the points they received from KPSS only, they want the evaluation of their bachelor’s degree points, their apprenticeship points for their appointments in order to be teacher.
abortion history classicsforkids.com abortions in atlanta


Keywords
KPSS, teacher appointments, teacher opinions.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri