Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


DEYİMLERİN ÖĞRETİMİNDE DRAMA VE HİKÂYELEME YÖNTEMLERİNİN KULLANIMININ 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARILARI VE KALICILIK DÜZEYLERİNE ETKİSİ
(THE EFFECT OF USING DRAMA AND NARRATION METHODS IN TEACHING IDIOMS UPON THE ACADEMIC ACHIEVEMENTS AND PERMANENCE LEVELS OF 7TH GRADE STUDENTS )

Yazar : Ahmet AKÇAY  & Tacettin ŞİMŞEK  
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 7
Sayfa : 324-331
9643    4181


Özet
Deyimler, dilin en önemli anlatım ögelerindendir. Özellikle örtülü anlam barındırması ve kalıplaşmış ifadeler olması deyimlerin öğreniminin dilin diğer anlatım ögelerine daha zor öğrenilmesine neden olmaktadır. Dolayısıyla deyimlerin öğretiminde farklı yöntem veya tekniklerin kullanımı önemli görülmektedir. Bu çalışmanın amacı, deyim öğretiminde drama ve hikâyeleme yöntemlerinin 7. sınıf öğrencilerinin akademik başarı ve kalıcılık düzeylerine etkisini incelemektir. Çalışma, ön test son teste dayalı deney ve kontrol gruplu deneysel bir araştırmadır. Araştırma Trabzon’da bir ilköğretim okulunda öğrenim gören 7/A (n=24), 7/B (n=24) ve 7/C (n=22) sınıfları ile yürütülmüş ve sınıflar sırasıyla drama grubu, hikâye grubu ve kontrol grubu olarak atanmıştır. Araştırmada veri toplamak amacıyla “Deyimler Akademik Başarı Testi” kullanılmıştır. Araştırma sonucunda drama ve hikâyeleme yöntemiyle öğrenim gören 7. sınıf öğrencilerinin akademik başarılarının anlatım yöntemiyle öğrenim gören öğrencilerden yüksek olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca drama yöntemiyle öğrenim gören öğrencilerin öğrenmede kalıcılık düzeylerinin diğer yöntemlerle öğrenim gören öğrencilere göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Deyimler, drama, hikâyeleme, deyim öğretimi.

Abstract
Idioms are among the most important expression elements of a language. Especially the fact that they have an implicit meaning and cliched expressions causes the education of idioms to be more difficult compared to other expression elements of a language. Thus, it is important to use different methods or technics in teaching idioms. The objective of this study is to examine the effect of using drama and narration methods in teaching idioms upon the academic achievements and permanence levels of 7th grade students. This is an experimental study with experimental and control group based on pretest-posttest. The study was conducted with 7/A (n=24), 7/B (n=24) and 7/C grades receiving education at an elementary school in Trabzon and the grades were assigned respectively as the drama group, narration group and control group. “Academic Achievement Test for Idioms” was used as the data collection tool in the study. As a result of the study, it was determined that 7th grade students receiving education with the drama and narration method had higher academic achievements compared to students receiving education with the expression method. Besides, it was also determined that students receiving education with the drama method had higher permanence levels in learning compared to students receiving education with other methods.
abortion history classicsforkids.com abortions in atlanta


Keywords
Idioms, drama, narration, idiom teaching.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri