Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TARİH ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ YETERLİLİK ALGILARI (ERZURUM ÖRNEĞİ)
(PRE-SERVICE HISTORY TEACHERS’ PERCEPTIONS OF THEIR TEACHING PROFESSION COMPETENCIES (AN EXAMPLE FROM ERZURUM) )

Yazar : Aydın GÜVEN  & Ramazan KAYA  
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 7
Sayfa : 423-445
6364    5411


Özet
Bu araştırmanın amacı, tarih öğretmen adaylarının mesleğe yönelik yeterlilik algılarını ortaya koymaktır. Araştırmanın çalışma grubunu 2012-13 eğitim öğretim yılında Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği son sınıfında okuyan öğretmen adayları oluşturmaktadır. Araştırmada nitel bir yaklaşım benimsenmiş olup verilerin toplanmasında açık uçlu anket formu kullanılmıştır. Açık uçlu anket formuyla öğretmen adaylarının alan bilgisi, yöntem ve teknik, materyal kullanımı, ölçme-değerlendirme, sınıf yönetimi, öğrenme-öğretme durumları ve rehberlik boyutlarında yeterlilik durumları ile aldıkları eğitimde karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunların çözümüne yönelik görüşleri araştırılmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiştir. Bulgulara göre öğretmen adayları, kendilerini alan bilgisi dışında diğer boyutlarda genelde yeterli görmüşler ve bunu da aldıkları eğitime bağlamışlardır. Öğretmen adayları, sorunlar olarak; verimsiz ve eksik eğitimi, ezberci eğitimi ve verilen eğitimin ortaöğretimde verilecek eğitimle örtüşmemesini belirterek çözüm önerileri getirmişlerdir. Uygulamalı eğitime ağırlık verilmesi dile getirilen en önemli çözüm önerisidir.

Anahtar Kelimeler
Tarih öğretimi, Tarih Öğretmen Adayı, Öğretmenlik Yeterlilikleri, Algı

Abstract
The purpose of this study is to reveal pre-service history teachers’ perceptions of their teaching profession competencies. Participants of the study consist of final year pre-service teachers studying history teaching in Kazım Karabekir Faculty of Education in Ataturk University. A qualitative research design was used in the study and an open ended questionnaire form was used to collect data. The pre-service teachers’ views on content knowledge, methods and techniques, material use, assessment and evaluation, classroom management, learning-teaching situations and competency levels for counselling and the problems pre-service teachers encounter during their education and their solutions were explored with the open-ended questionnaire form. The data obtained were analysed with content analysis method. The findings revealed that pre-service teachers seemed to regard themselves as already competent to teach in all dimensions except for the content knowledge, which they attributed to the education they received. The pre-service teachers identified the problems such as “education is inadequate and inefficient”, “education is based on rote learning”, and “education given is not consistent with the education which will be given in secondary education” and they offered solutions. The most important solution offered is that experiential education must be given more importance.
abortion history classicsforkids.com abortions in atlanta


Keywords
History Teaching, Pre-service History Teachers, Teaching Competencies, Perceptions

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri