Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


AKADEMİK YAŞAMDA TARTIŞMA KÜLTÜRÜ: BİR OLGUBİLİM ARAŞTIRMASI
(ARGUMENT CULTURE IN ACADEMIC LIFE: A PHENOMENOLOGICAL RESEARCH )

Yazar : Nihan DEMİRKASIMOĞLU  & Senar ALKIN-ŞAHİN  
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 7
Sayfa : 141-163
8040    3073


Özet
Bu araştırmada, akademisyenlerin akademik yaşamda tartışma kültürünü nasıl betimledikleri incelenmiştir. Nitel araştırma yöntemiyle desenlenen bu araştırmada, veriler odak grup görüşmesi ve yapılandırılmış görüşmeler aracılığıyla toplanmıştır. Odak grup görüşmesi, Ankara’da bir devlet üniversitesindeki eğitim fakültesinden kolay ulaşılabilir durum örneklemesi yoluyla seçilen araştırma görevlileri ile, yapılandırılmış görüşmeler ise öğretim üyelerinden oluşmaktadır. Araştırma sonuçlarına göre, akademisyenler, tartışma kültürünün birey ya da toplumları geliştirici, eleştirel düşünmeyi ve merakı besleyen işlevleri olduğu görüşündedirler. Akademisyenlerin çoğu, akademik yaşamda tartışma kültürünün gelişmediği görüşündedir. Akademisyenlere göre, ideal bir tartışma kültürünün oluşturulamaması, akademik ve bilimsel üretkenliğe niceliksel ve niteliksel açıdan zarar vermektedir., Akademik yaşamda siyaset, din ve cinsellik gibi konular tartışmada çekinilen konuların başında gelmektedir. Son olarak, akademik yaşamda tartışma kültürünün yeterince gelişememiş olmasının en önemli nedenleri arasında akademik hiyerarşi, tartışmalarda benimsenen üslup, bireylerin yetiştirilme tarzı, tartışmanın kişiselleştirilmesi, kıskançlık ve rekabet gibi duygular gibi nedenler yer almaktadır.

Anahtar Kelimeler
Tartışma kültürü, akademisyenler, öğretim elemanları, akademik yaşam

Abstract
In this research, descriptions of academicians related to the argument culture in academia was analyzed. This research which was designed as a qualitative study and data was gathered via focus group and semi-structred questionnaires. Focus group was consisted of research assistants of an educational faculty in Ankara whereas semi-structured interviews were consisted of professors of the same faculty. All the participants were selected by the easily accessible case sampling method. According to the results, academicians were of the opinion that argument culture had functions such as developing the individual and the society, feeding the critical thinking skills and curiosity. Academicians indicated that lack of argument culture harmed academic and scientific productivity in terms of quality and quantity. Lastly, among the most important reasons which prevened the development of argument culture were; academic hierarchy, the style in academic discussions, parenting styles of individuals, personalization of discussions, jealousy and competitions.

Keywords
Argument Culture, Academicians, Faculty, Academic Life

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri