Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KAMU OKULU YÖNETİCİLERİNİN İŞ YÜKÜ KAYNAKLARI, SORUNLARI VE YÖNETİLEBİLİRLİĞİ
(PUBLIC SCHOOL PRINCIPALS’ WORKLOAD SOURCES, PROBLEMS AND MANAGEABILITY )

Yazar : Nihan DEMİRKASIMOĞLU    
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 7
Sayfa : 345-364
9583    4246


Özet
Bu araştırmanın amacı, kamu ilk ve ortaokul yöneticilerinin iş yüklerinin yoğunluğu, iş yüklerinin kaynakları, iş yüklerini etkileyen faktörler, iş yüklerinin sonuçları ve iş yüklerini yönetme stratejilerine ilişkin görüşlerinin ne olduğunun belirlenmesidir. Araştırma, nitel araştırma desenlerinden olgubilim ile tasarlanmıştır. Araştırmaya Ankara ilinde kamu ilk ve ortaokullarında görevli 20 okul müdürü katılmıştır. Verilerin analizinde nitel araştırma yaklaşımlarından olan yarı-istatistiksel yaklaşım ile betimsel analiz kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, okul müdürlerinin ideallerindeki iş yükleri ile mevcut iş yükleri uyumlu değildir. Okul müdürleri, genel olarak, iş yüklerinin orta düzeyde olduğu görüşündedirler. Buna karşılık, iş yüklerinin özel yaşamlarını olumsuz yönde etkilediği görüşü ağır basmaktadır. Maddi olanakların, personelin niteliksel ve niceliksel yetersizliği ile okul-veli işbirliğindeki eksiklikler, okul müdürlerinin iş yüklerini yönetmeyi zorlaştıran etkenler arasında öne çıkanlardır.

Anahtar Kelimeler
Okul müdürleri, iş yükü kaynakları, iş yükü sorunları, iş yükünün yönetilebilirliği

Abstract
The purpose of this study was to determine the intensity of public primary and secondary school principals’ workloads, sources and t factors effecting their workloads and their opinions related to the manageability of thier workloads. The research was designed as a phenomenologic design which is one of qualitative research methods. Participants were from 20 public and secondary school principals from Ankara province. In data analysis, quasi-statistical approach and descriptive analysis were used. Findings demonstrated that, current and ideal intensity of principals’ workloads were inconsistent. Most of the principals indicated that their workloads had negative effects on their private lives. Among the factors that makes difficult to manage principals’ workloads; ineffficiency of material opportunities, personnel’s qualitative and quantitative deficiencies, problems in school and parent cooperation were the most prominents.

Keywords
School principals, workload sources, workload problems, manageability of workload

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri