Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ALEVİ-SÜNNİ FARKLILAŞMASINDA GÜVEN VE DİYALOG
( THE TRUST AND DIALOGUE IN ALAVI-SUNNAH DIFFERENTATION )

Yazar : Abdullah TAŞKESEN  & Yılmaz CEYLAN  
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 7
Sayfa : 457-469
8222    2372


Özet
Anadolu Aleviliği, Türkiye için yeni bir olgu değildir. Türklerin İslamlaşma serüvenleriyle birlikte ortaya çıkan Anadolu Aleviliği, Selçuklu ve Osmanlılardan Türkiye Cumhuriyeti’ne miras kalmıştır. Bu miras, her yönüyle (iyiliğiyle kötülüyle, sorunlarıyla) Anadolu topraklarının bir realitesidir. Bu toprakların kadim inanç gruplarından olan olan Aleviler, tarihsel süreç içerisinde birçok siyasi, dini, sosyal ve ekonomik neden dolayısıyla Sünnilerden farklılaşmak durumunda kalmışladır. Bu farklılaşmalar, bazen büyük sorunların da nedeni olmuştur. Bu farklılaşmalara neden olan önemli sorunlardan biri ötekileştirme olmuştur. Alevilerin ‘ötekileştirilmesi’ ve Alevilerin kendilerini ‘öteki’ olarak görmesine birçok somut örnek gösterilebilir ancak görülmeyen önemli etkenlerden öne çıkan güven ve diyalog eksikliğidir. Bir toplumu ayakta tutan önemli unsurlar arasında sayılan diyalog ve güven Anadolu’da Alevi ve Sünnilerin ayrışmasına neden olmuştur. Bu çalışmada güven ve diyalog eksikliği üzerinden oluşan karşılıklı yaklaşımlar Alevi vatandaşlar üzerinden anlaşılmaya çalışılmıştır. Çalışma, nitel araştırma deseninde hazırlanmıştır. Alevilerin yoğunlukla yaşadıkları Tunceli, Çorum illeri ile, Hacı Bektaş ve Varto ilçeleri evren olarak seçilmiştir. Buradan seçilen alevi katılımcılar üzerinden diyalog ve güven eksikliğinden kaynaklanan sorunlar üzerine birtakım analiz, çıkarım ve önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Alevilik, diyalog, güven

Abstract
Anatolian Alevism is not a new phenomenon for Turkey. The Anatolian Alevism emerged with the Islamization of Turkish adventure remained of the Republic of Turkey heritage from Seljuk and Ottoman. This heritage, the wicked with the good, the problem is a reality of Anatolia. The ancient peoples of this land, which aleviler, many in the historical process of political, religious, social and economic reasons is to be differentiated to Sunnis. These variations, sometimes has been the cause of major problems. This is one of the main problems causing lack of trust and dialogue of variations. The marginalized and the Alevis see themselves as the embodiment shown in many other important factors, but the lack of trust and dialogue unseen. Has led to a society that sustains and washed counted among the most important elements of dialogue and trust separation of flame and Sunnis in Anatolia. This approach formed through the mutual lack of trust and dialogue over national studies have tried to understand flames. The study has been prepared in qualitative research design. İn this article was selected Tunceli, Corum, Haci Bektas and Varto. Here the selected flame of the right to end the situation resulting from the lack of trust through dialogue and participants tried to make some conclusions and suggestions.

Keywords
Alevism, dialouge, trust

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri