Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN METİN KAVRAMINA YÜKLEDİKLERİ ANLAMLAR VE METİNLERİN TAŞIMASI GEREKEN ÖZELLİKLER İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ
(MEANINGS ASSIGNED TO THE CONCEPT OF TEXT BY TURKISH LANGUAGE TEACHERS AND THEIR OPINION ABOUT THE FEATURES THAT TEXTS MUST HAVE )

Yazar : Dilek CERAN  & Derya ÇİNTAŞ YILDIZ  
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 7
Sayfa : 26-40
7789    2990


Özet
Özet Bu çalışmanın amacı Türkçe öğretmenlerinin “metin” kavramına yükledikleri anlamları belirlemek ve öğretmenlerin belirttiği metin özellikleri ile Türkçe Dersi Programı’nda yer alan metin özelliklerinin örtüşme düzeylerini tespit etmektir. Çalışma, betimsel nitelikli olup tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2014-2015 eğitim öğretim yılında Konya ilinde görev yapan 79’u kadın 67’si erkek olmak üzere 146 Türkçe öğretmeni oluşturmaktadır. Türkçe öğretmenlerinin araştırmacılar tarafından hazırlanan forma verdikleri cevaplara göre “metin” kavramına yükledikleri anlamlar “eğitim-öğretim”, “metin birimleri” ve “dil ögesi” başlıkları altında kategorize edilmiştir. Öğretmenlerin öğrenciler için uygun metin özelliklerinde ilgi alanı ve seviyeye uygunluk, okuma alışkanlığı ve dil bilinci kazandırma, kelime hazinesini geliştirme hususlarını ön plana çıkardıkları tespit edilmiştir. Bununla beraber öğretmen görüşlerinde; metinlerin dil, anlatım ve içerik yönünden türünün güzel örneklerinden seçilmesi gerekliliğine, öğretim programının temelini oluşturan eleştirel, yaratıcı ve sorgulayıcı düşünme boyutunun metin özellikleri arasında önemli bir yeri olduğuna yeterince dikkat çekilmediği belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Anlam Yükleme, Metin, Metin Özellikleri, Türkçe Öğretmeni

Abstract
The purpose of this study is to determine the meanings that Turkish Language teachers assign to the concept of “text” and detect the goodness of fit of these concepts with text features stated in Turkish Language Curriculum with reference to the mentioned items. The study has descriptive quality and the survey model was used in it. The study group of research consisted of 79 female and 67 male Turkish language teachers, 146 teachers in total, working in the province of Konya in 2014-2015 academic year. The meanings assigned to the concept of “text” were categorized under the titles of “education”, “text unit” and “language component” according to the answers given by Turkish language teachers to the form prepared the researchers. It was determined that teachers featured the factors including area of interest and appropriateness of the level, developing reading habit and linguistic consciousness, improving vocabulary in appropriate text features for students. Additionally, it has been determined from the opinions of the teachers that it is necessary to choose good samples of texts in terms of language, narration and content, and it is not pointed out sufficiently that the dimension of critical, creative and questioning thinking which underlies the base of a curriculum has an important role in text features.

Keywords
Assigning meanings, Text, Text Features, Turkish Language Teacher

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri