Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İŞ GÜCÜ VERİMLİLİĞİ İLE İMALAT SEKTÖRÜ BÜYÜME HIZI ARASINDAKİ İLİŞKİ

RELATIONSHIP BETWEEN LABOR PRODUCTIVITY AND MANUFACTURING INDUSTRY GROWTH RATE

İŞ GÜCÜ VERİMLİLİĞİ İLE İMALAT SEKTÖRÜ BÜYÜME HIZI ARASINDAKİ İLİŞKİ

 
Yazar : Oğuz KARA  & M.Nurullah KURUTKAN  
Türü :
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 2
Sayfa : 11-25
DOI Number: :
Cite : Oğuz KARA & M.Nurullah KURUTKAN, (2014). İŞ GÜCÜ VERİMLİLİĞİ İLE İMALAT SEKTÖRÜ BÜYÜME HIZI ARASINDAKİ İLİŞKİ. Route Education and Social Science Journal , 2, p. 11-25. Doi: 10.17121/ressjournal.41.
6893    5530


Özet
Beşeri sermaye kavramı, ekonomik kalkınmanın önemli unsurlarından biri olarak özellikle 1960’lı yıllarda ortaya çıkmış ve sonrasında bilgi ve teknoloji yoğun üretimin hız kazanmasıyla birlikte büyüme ve kalkınma sürecindeki önemi de artmıştır. İçsel büyüme teorilerinin çıkışıyla, beşeri sermaye ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki teorik olarak tartışılan ve ampirik olarak test edilen bir konu olmuştur. Bu çalışma, işgücü verimliliği ile imalat sanayi büyüme hızı arasındaki ilişkinin Türkiye ekonomisi özelinde incelenmesini amaçlamaktadır. Konu ile ilgili literatürü takiben, bu makalede, diğer çalışmalardan farklı olarak beşeri sermaye göstergesi olarak, işgücü verimliliği kullanılmıştır.Söz konusu ilişkiyi tespit edebilmek için Johansen Eşbütünleşme Metodolojisi ve Granger Nedensellik Analiz yöntemleri benimsenmiştir. Elde edilen sonuçlara bağlı olarak imalat sanayi büyüme hızı ile işgücü verimliliği arasında çift yönlü bir nedensellik ilişkisi olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçlar, ekonomik büyümenin, bir taraftan beşeri sermayeyi belirlerken, diğer taraftan beşeri sermayenin göstergeleri tarafından belirlendiğini göstermektedir Elde edilen sonuçlardan ve uygulamalı literatürden hareketle, imalat sanayinin geliştirilmesi ve işgücü verimliliğinin arttırılmasının gerekliliği anlaşılmaktadır. Fiziki sermaye yatırımları gerekli ancak yeterli değildir. Beşeri sermaye yatırımlarının ise iktisadi gelişmeye katkısı uzun dönemli özel sektör ve planlı kamu politikalarıyla mümkün olabilmektedir.

Anahtar Kelimeler
Verimlilik, işgücü verimliliği, eşbütünleşme, granger nedensellik

Abstract
Human capital briefly refers to the qualities of labor. The concept of human capital emerged as one of the important aspects of economic development in 1960s and then its importance on the process of growth and development increased upon the cceleration of knowledge-intensive and technology- intensive production. With the emergence of endogenous growth theories, the relationship between human capital and economic growth has become a theorically debated and emprically tested issue. This study aims to investigate the relationship between labor productivity and the growth rate of manufacturing industry in Turkish economy. In order to identify the relationship, Following the literature, different human capital indicator labor productivity, have been used in this article compared to other studies. Johansen Co-integration methodology and Granger causality analysis has been used. According to the results, a causality relationship between manufacturing industry growth rate and labor productivity has been identified. These results indicate that economic growth, on the one hand, determines the human capital and, on the other, be determined by the indicators of human capital. Considering the results and applied literature, improvement of the manufacturing industry an labor productivity has being understood. They are necessary but not sufficient. As for investments of human capital their contribution to economic development can be possible with the long-term private sector and planned public policies.

Keywords
Productivity, labor productivity, co-integration, granger causality

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri