Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SINIF ÖĞRETMENLERİ İLE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN İYİ VATANDAŞ KAVRAMI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

ELEMENTARY SCHOOL AND SOCIAL STUDIES TEACHERS’ OPINIONS ABOUT THE CONCEPT OF GOOD CITIZENSHIP

SINIF ÖĞRETMENLERİ İLE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN İYİ VATANDAŞ KAVRAMI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

 
Yazar : Emin KILINÇ    
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 6
Sayfa : 194-206
DOI Number: :
Cite : Emin KILINÇ , (2015). SINIF ÖĞRETMENLERİ İLE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN İYİ VATANDAŞ KAVRAMI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ. Route Education and Social Science Journal , 6, p. 194-206. Doi: 10.17121/ressjournal.401.
9710    2647


Özet
İyi vatandaşlık kavramı son yıllarda araştırmacılar tarafından ele alınan konulardan birisidir. Bu araştırmanın temel amacı sınıf öğretmenleri ile sosyal bilgiler öğretmenlerinin iyi vatandaş kavramı hakkındaki görüşlerinin tespit edilerek, bunların cinsiyet, branş ve mesleki tecrübe değişkenlerine göre farklılık gösterip göstermediğinin incelenmesidir. Araştırma nicel araştırma yöntemlerinden betimsel tarama modeline göre desenlenmiştir. Araştırmanın verileri Davies, Gregory ve Riley (1999) tarafından geliştirilen ve Kılınç ve Dere (2013) tarafında Türkçe’ye uyarlanan Vatandaşlık Anketi aracılığı ile 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Denizli, İzmir ve Kütahya illerinde görev yapan toplam 401 sınıf ve sosyal bilgiler öğretmeninden toplanmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistik yöntemlerinden olan aritmetik ortalama ve standart sapma ile anlam çıkarıcı istatistik yöntemlerinden bağımsız örneklemler için t testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) teknikleri kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre sınıf ve sosyal bilgiler öğretmenlerinin iyi vatandaşın sosyal kaygı ve bilgi temelli özellikleri ile ilgili maddelere katılım oranlarının yüksek olduğu, muhafakarlık temelli özellikler boyutu ile ilgili maddelere katılım oranında cinsiyet değişkenine göre anlamlı fark olduğu ve kadın öğretmenlerin erkek öğretmenlere oranla bu maddelere daha çok katıldıkları tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
İyi vatandaş, sınıf öğretmeni, sosyal bilgiler öğretmeni.

Abstract
The concept of good citizenship has been discussed among scholars in the past decades. The purpose of the research is to investigate elementary school and social studies teachers’ opinions about the concept of good citizenship. The author applied survey method for this study. The sample of the study consisted of 401 elementary school and social studies teachers in Denizli, İzmir, and Kütahya in the 2014-2015 education year. The author collected data through Citizenship Questionnairre, which was originally developed by Davies, Gregory and Riley (1999) and adapted to Turkish by Kılınç and Dere (2013). The author analyzed the data by descriptive analysis, such as mean and standard deviation, and interpretive statistics such as one sample t-test and one way analysis of variance (ANOVA). The result of the study showed that participants agreed social concern and knowledge characteristics of good citizen. Also the study revealed that there was significance difference between male and female teachers on conservative characteristics of good citizen.

Keywords
Good citizen, elementary school teachers, social studies teachers.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri