Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÇANAKKALE’DE TURİZMİN EKONOMİK, SOSYO-KÜLTÜREL VE EĞİTİMSEL ETKİLERİ ÜZERİNE YEREL HALKIN GÖRÜŞLERİ
(THE OPINIONS OF RESIDENTS TOWARDS ECONOMC, SOCIO-CULTURAL AND EDUCATIONAL IMPACTS OF TOURISM IN ÇANAKKALE )

Yazar : Kamile GÜLÜM  & Mustafa BOZ  
Türü :
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 2
Sayfa : 1-10
9499    2209


Özet
Her yıl binlerce turisti ağırlayan Çanakkale ili turizmden hak ettiği payı alamamaktadır. Oysa turizmde sürdürülebilirlik ve yerel kalkınma için turistin kalış süresinin uzatılmaya ihtiyacı olduğu kadar yerel halkın turizme karşı tutumu da oldukça önemlidir. Bu araştırmanın amacı; Çanakkale İlinde yapılan turizm faaliyetlerinin ekonomik, sosyal, kültürel ve eğitimsel olarak insanları nasıl etkilediğini tespit etmektir. Araştırmanın deseni tarama modelindedir. Çalışmanın verileri araştırıcılar tarafından geliştirilen bir anket formu ile toplanmıştır. Araştırmanın evrenini Çanakkale ilinde yaşayan yerel halk örneklemini ise Çanakkale il merkezinde yaşayan 580 kişi oluşturmaktadır. Anket formları 2013 yılı bahar döneminde şehrin farklı bölgelerinde yaşayan, ankete katılmaya gönüllü kişilere uygulanmıştır. Araştırmada elde edilen veriler SPSS 17.0 paket programında değerlendirilmiş, tablolar oluşturularak yorumlanmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular, turizm faaliyetlerinin ekonomik, sosyo-kültürel ve eğitim açısından örneklem üzerinde olumlu katkılar sağladığını göstermiştir.

Anahtar Kelimeler
Turizm faaliyetleri, yerel halk, turizmin ekonomik etkisi, turizmin sosyo-kültürel etkisi, turizmin eğitimsel etkisi.

Abstract
Although thousands of tourists visit every year the province of Çanakkale, it is not receive enough tourism income. However, sustainability in tourism and local development needs for the extension of the duration of stay of tourists. So local people’s attitudes towards tourism is also important. The aim of this study is determined the effect of tourism activities which are economic, social, cultural and educational on local people Who are living in the province of Çanakkale, Design of the study is screening model. The data was collected using a questionnaire developed by the researchers. The universe of this study is the local people living in the province of Çanakkale, the sample of this study is 580 people living in the province of Çanakkale. Survey forms were implemented to the people during the spring of 2013 who participated volunteers that they were living in the different parts of the city. The research of data obtained from the SPSS 17.0 package program and setting the tables were reviewed. According to the findings of the research, ıt is seen that tourism activities have a positive impact on sample, in economic, socio-cultural and educational.

Keywords
Tourism activities, local people, the economic impact of tourism, socio-cultural impact of tourism,

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri