Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE B1-B2 ÖĞRENCİLERİNİNİN YAZILI METİNLERİNİNİN ETKENLİK-EDİLGENLİK BAKIMINDAN İNCELENMESİ

INVESTIGATION OF B1-B2 STUDENTS' WRITTEN TEXTS IN TERMS OF ACTIVITY-PASSIVITY IN TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE B1-B2 ÖĞRENCİLERİNİNİN YAZILI METİNLERİNİNİN ETKENLİK-EDİLGENLİK BAKIMINDAN İNCELENMESİ

 
Yazar : Nesibe TİNTİN  & Yusuf AVCI  
Türü :
Baskı Yılı : 2024
Sayı : 85
Sayfa : 232-249
DOI Number: :
Cite : Nesibe TİNTİN & Yusuf AVCI, (2024). YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE B1-B2 ÖĞRENCİLERİNİNİN YAZILI METİNLERİNİNİN ETKENLİK-EDİLGENLİK BAKIMINDAN İNCELENMESİ. Route Education and Social Science Journal , 85, p. 232-249. Doi: 10.17121/ressjournal.3538.
145    177


Özet
Toplumların düşünce yapıları, sahip oldukları dillerini etkilemektedir. Dil öğrenimi yapısal özelliklerin ötesinde toplumun düşünce, kültür ve sosyal yapısını da öğrenmek anlamına da gelmektedir. Bu sayede öğrenmek üzere yol çıkılan dilin, içinde olduğu toplumsal koşullar ve kültürel etkinlikler de öğrenilmektedir. Kelimeler, cümleler, dil bilgisinin yapısal özellikleri ile bu etki dile yansıtmaktadır. Araştırmanın amacı cümleye bakarak bir dilin nesnel yapı mı, öznel yapı mı gösterdiğini anlamaya çalışmaktır. Bu bağlamda nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırma görüşme tekniği kapsamında yarı yapılandırılmış görüşme formu ile gerçekleştirilmiş, çalışmanın verileri Çanakkale 18 Mart Üniversitesi TÖMER’de B1 seviyesinde 21 öğrenciden elde edilmiştir. Görüşme formunda bir tane soru bulunmaktadır: “Sizin bayram kutlamaları ile bizdeki bayram kutlamalarını karşılaştırınız.” şeklindedir. Yazılan metinlerdeki cümleler etken-edilgen, isim cümlesi-fiil cümlesi ve öznellik-nesnellik açılarından incelenerek tablo halinde hazırlanmış ve yorumlanmıştır. Çalışmanın sonucunda öğrencilerin çoğunluğu etken yapılı fiil cümleleri kullandığı görülmektedir. Katılımcıların çoğunluğu Türk devletlerindendir. Bu nedenle etken yapılı, öznel cümleler ağırlıktadır. Araştırmanın sonucunda kullanılan dile bakıldığında öğrencilerin kendi kültürlerini koruduklarını ve herhangi bir kültürel yozlaşma olmadığını göstermektedir. Kültürel yapının bozulması ile edilgen cümlenin daha çok kullanıldığı ifade edilmektedir. Bu çalışmada etken cümlenin daha çok kullanılması ise kültürel yozlaşma olmadığını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler
Etken, edilgen, dil, düşünce, yabancılara Türkçe öğretimi, öznellik, nesnellik, kültür, düşünce yapısı.

Abstract
The thought structures of societies influence the languages they have. Language learning also means learning the thinking, culture and social structure of the society beyond the structural characteristics. In this way, the social conditions and cultural activities of the language to be learnt are also learnt. This effect is reflected in the language through the structural features of words, sentences and grammar. The aim of the research is to understand whether a language has an objective or subjective structure based on the sentence. In this context, a qualitative research method was used. The research was conducted with a semi-structured interview sheet within the framework of the interview technique and the data of the study were collected from 21 B1 level students at Çanakkale 18 Mart University TOMER. The interview form contains one question: "Compare your holiday celebrations with our holiday celebrations." It is in the form. The sentences in the written texts were analysed with regard to active-passive, noun-phrase-verb-phrase and subjectivity-objectivity and were prepared and interpreted in a table. The results of the study show that the majority of students use active verbal sentences. The majority of the participants come from Turkish countries. For this reason, active and subjective sentences are predominant. When we look at the language used as a result of the research, it shows that the students protect their own culture and there is no cultural corruption. It is found that with the deterioration of cultural structure, more passive sentences are used. The increased use of active sentences in this study shows that there is no cultural corruption.

Keywords
active, passive, language, thinking, teaching Turkish to foreigners, subjectivity, objectivity, cult

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri