Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ'NİN YÖNETSEL VE SİYASAL YAPISINA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA

A STUDY ON THE ADMINISTRATIVE AND POLITICAL STRUCTURE OF THE UNITED STATES OF AMERICA

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ'NİN YÖNETSEL VE SİYASAL YAPISINA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA

 
Yazar : Tuba Karaca Belli  - Aziz BELLİ & Ahmet SARUHAN  
Türü :
Baskı Yılı : 2024
Sayı : 85
Sayfa : 130-141
DOI Number: :
Cite : Tuba Karaca Belli - Aziz BELLİ & Ahmet SARUHAN, (2024). AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ'NİN YÖNETSEL VE SİYASAL YAPISINA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA . Route Education and Social Science Journal , 85, p. 130-141. Doi: 10.17121/ressjournal.3532.
165    209


Özet
Amerika Birleşik Devletleri federal bir devlettir. Her ülkede olduğu gibi bu ülkede de yasama, yürütme ve yargı organları bulunmaktadır. Bu organlar hem federal devlette hem de federe devlette ayrı ayrı yer alan ve güç dengesinin dağıtıldığı bir sistemin ürünü sonucu ortaya çıkmıştır. Hükümet sistemi olarak başkanlık sistemi ile yönetilen Amerika güçlerin sert ayrılığına dayalı bir anayasa belirlemiştir. Anayasa 17 Eylül 1787’de kabul edilmiş ve günümüze kadar varlığını korumuştur. Amerika Birleşik Devletleri’nin yönetsel ve siyasal yapısına ilişkin birçok araştırma yapılmıştır. Bu araştırma ile yapılan araştırmalar derlenerek A.B.D.’nin siyasal ve yönetsel yapısı kısaca özetlenmeye çalışılmıştır. Araştırma verileri elde edilirken literatür taramasından hareketle belgesel tarama modelinden faydalanılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Amerika Birleşik Devletleri, Yasama, Yürütme, Yargı, Eyalet Sistemi

Abstract
The United States is a federal state. As in every country, this country also has legislative, executive and judicial bodies. These bodies emerged as a result of a system in which the balance of power was distributed, located separately in both the federal state and the federated state. America, which is governed by the presidential system as a government system, has determined a constitution based on the strict separation of powers. The Constitution was accepted on September 17, 1787 and has survived until today. Many studies have been conducted on the administrative and political structure of the United States of America. By compiling the research conducted in this research, the political and administrative structure of the USA has been tried to be briefly summarized. While obtaining research data, documentary scanning model was used based on literature review.

Keywords
United States of America, Legislative, Executive, Judiciary, State System.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri