Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


OKUL ÖNCESİ EĞİTİM YÖNETİCİLERİNİN YAŞADIĞI SORUNLARINA İLİŞKİN ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ

INVESTIGATION OF THE PROBLEMS EXPERIENCED BY PRESCHOOL EDUCATION ADMINISTRATORS

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM YÖNETİCİLERİNİN YAŞADIĞI SORUNLARINA İLİŞKİN ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ

 
Yazar : FATİH DURAK  - Hasan CİRİT - Gökhan AkKAR & Işın KARAHAN KAYA  
Türü :
Baskı Yılı : 2024
Sayı : 85
Sayfa : 206-221
DOI Number: :
Cite : FATİH DURAK - Hasan CİRİT - Gökhan AkKAR & Işın KARAHAN KAYA, (2024). OKUL ÖNCESİ EĞİTİM YÖNETİCİLERİNİN YAŞADIĞI SORUNLARINA İLİŞKİN ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ. Route Education and Social Science Journal , 85, p. 206-221. Doi: 10.17121/ressjournal.3524.
167    197


Özet
Türkiye’de okul öncesi eğitimin tarihi incelendiğinde yaklaşık olarak 100-120 yirmi yıllık bir tarihinin olduğu görülmektedir. Türkiye'de okul öncesi eğitim hem kentsel hem de uzak bölgelere ulaşarak, giderek daha önemli ve erişilebilir hâle gelmiştir. Bu kurumlar çocukların bütünsel gelişimine katkıda bulunarak onları geleceğe hazırlamakta, kendilerini ifade etmelerine ve yeteneklerini keşfetmelerine olanak sağlamaktadır. Bir çocuğun gelişiminin ilk aşamaları, kişiliğinin şekillenmesinde çok önemlidir ve okul öncesi eğitim, millî eğitim sistemindeki akademik yolculukları için bir başlangıç noktası görevi görmektedir. Okul öncesi eğitim, 3-6 yaş arası çocuklar için yapılandırılmış bir müfredat ile kurumlarda verilmektedir. Amacı, kendini ifade edebilen, karar verebilen, haklara saygılı ve özdenetim sahibi bireyler yetiştirmektir. Bu kurumlar çocukların öğrenmelerini geliştirmekte, eksikliklerini ve yanlış davranışlarını gidermektedir. Günümüzde okul öncesi eğitimin etkili bir şekilde gerçekleştirilebilmesi ve geleceğe ilişkin planlamalar yapabilmek için geçmişten derslerin çıkarılması gerekmektedir. Bu nedenle sorunlar tarihsel olarak ele alınmalı, bu sorunları çözerek olumlu olarak değerlendirilen yönler ise geliştirilmelidir. Bu araştırmada okul öncesi yöneticilerinin yaşadığı sorunlar incelenmiştir. Literatürdeki çalışmalar çerçevesinde bir derleme çalışması yapılmıştır. Sonuçlar; okul öncesi yönetimindeki sorunların tespit edilmesi ve çözüme kavuşturulması, okulların sorunsuz işleyişi açısından önem taşımaktadır. Türkiye'de okul öncesi eğitim kurumlarının genel sorunları arasında program, personel, yönetim, denetim, bütçe hazırlama ve fiziksel koşullar yer almaktadır. Anaokullarındaki başlıca sorunlar, sınırlı fiziksel olanaklar ve yetersiz öğretmen ve müdür nitelikleridir

Anahtar Kelimeler
Anaokulu, Eğitim Yönetimi, Eğitim Sorunu, Okul Öncesi Eğitimi

Abstract
When the history of preschool education in Turkey is analyzed, it is seen that it has a history of approximately 100-120 twenty years. Preschool education in Turkey has become increasingly important and accessible, reaching both urban and remote areas. These institutions contribute to the holistic development of children, preparing them for the future, allowing them to express themselves and discover their talents. The early stages of a child's development are crucial in shaping their personality and preschool education serves as a starting point for their academic journey through the national education system. Preschool education is provided in institutions with a structured curriculum for children aged 3-6 years. Its aim is to raise individuals who can express themselves, make decisions, respect rights and have self-control. These institutions improve children's learning and correct their deficiencies and misbehaviors. Today, it is necessary to draw lessons from the past in order to realize preschool education effectively and to plan for the future. For this reason, problems should be addressed historically and the aspects that are evaluated as positive should be developed by solving these problems. In this study, the problems experienced by preschool administrators were examined. A compilation study was conducted within the framework of the studies in the literature. The results show that identifying and solving the problems in preschool management is important for the smooth functioning of schools. The general problems of preschools in Turkey include program, personnel, management, supervision, budget preparation and physical conditions. The main problems in preschools are limited physical facilities and inadequate teacher and principal qualifications.

Keywords
Kindergarten, Education Management, Education Problem, Preschool Education

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri