Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BİREYİN DİNİ DEĞERLER KAZANIM SÜRECİNDE AİLENİN ROLÜ

THE ROLE OF THE FAMILY IN THE INDIVIDUAL'S ACQUISITION OF RELIGIOUS VALUES

BİREYİN DİNİ DEĞERLER KAZANIM SÜRECİNDE AİLENİN ROLÜ

 
Yazar : Emre Kılıç    
Türü :
Baskı Yılı : 2024
Sayı : 85
Sayfa : 195-205
DOI Number: :
Cite : Emre Kılıç , (2024). BİREYİN DİNİ DEĞERLER KAZANIM SÜRECİNDE AİLENİN ROLÜ. Route Education and Social Science Journal , 85, p. 195-205. Doi: 10.17121/ressjournal.3523.
181    214


Özet
Aile her insanın dünyaya geldiği andan itibaren muhatap olduğu ilk insanları ifade eder. Özünde bireyin dünya ve insanlığa dair ilk öğretileri aile bireyleri tarafından verilir. Her bireyin kendi doğasında var olan özellikleri olsa da çocukluk dönemi beyaz bir sayfa gibidir sayfanın satırlarını şekillendiren aile bireyleridir. Çocukların nasıl ki sosyolojik, biyolojik, ekonomik ihtiyaçlarını ailesi karşılamakla yükümlüyse ilköğrenim ihtiyacını da karşılamakla yükümlü olan yine ailesidir. Bireyin dini değerler kazanımında birincil rol oynayan ailedir. Dini değerlerin kazanım sürecinde toplum, okul eğitimi, sosyal ilişkiler, günümüz dünyasında yeni medya araçları gibi farklı etkenlerde söz konusudur elbette. Çalışmamız da bu etkenlerden de bahsedilecektir lakin bu etkenlerin de önünde tüm değer yargılarının temellerinin atıldığı ortam bireyin aile ortamıdır. Bu araştırmada, bireyin dini değerler kazanmasında ailenin rolüne odaklanılmıştır. Çalışmanın vurguladığı önemli prensiplerden birkaçı, çocuğun gelişim dönemlerini anlama, sevgi, rol model olma ve etkili iletişimdir. Yapılan inceleme sonucunda, ailenin çocuğa dini değerleri aktarmada kritik bir role sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Bu noktada, çocuğun gelişim aşamalarını bilme, sevgiyle yaklaşma, örnek olma ve etkili iletişim kurma gibi ilkelerin öne çıktığı belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
din eğitimi, aile, değer, dini değerler

Abstract
Family refers to the first people that every person comes into contact with from the moment they are born. In essence, the individual's first teachings about the world and humanity are given by family members. Although each individual has their own inherent characteristics, childhood is like a white page. It is the family members who shape the lines of the page. Just as the family is responsible for meeting the sociological, biological and economic needs of children, it is also the family that is responsible for meeting their primary education needs. It is the family that plays the primary role in the individual's acquisition of religious values. Of course, different factors such as society, school education, social relations, and new media tools in today's world are involved in the process of acquiring religious values. These factors will also be mentioned in our study, but in front of these factors, the environment where the foundations of all value judgments are laid is the individual's family. This research focuses on the role of the family in the individual's acquisition of religious values. Some of the important principles emphasized by the study are understanding the child's developmental stages, love, being a role model and effective communication. As a result of the analysis, it was revealed that the family has a critical role in transmitting religious values to the child. At this point, it has been determined that principles such as knowing the child's developmental stages, approaching with love, being an example and communicating effectively come to the fore.

Keywords
religious education, family, value, religious values

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri