Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE AÇIK DEVLET VERİSİ UYGULAMALARI: BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE PORTALLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

OPEN GOVERNMENT DATA APPLICATIONS IN TURKISH PUBLIC ADMINISTRATION: A STUDY ON METROPOLITAN MUNICIPALITY PORTALS

TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE AÇIK DEVLET VERİSİ UYGULAMALARI: BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE PORTALLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

 
Yazar : Yaşar Samed Gündoğan  & Ezgi Seçkiner Bingöl  
Türü :
Baskı Yılı : 2024
Sayı : 85
Sayfa : 170-194
DOI Number: :
Cite : Yaşar Samed Gündoğan & Ezgi Seçkiner Bingöl, (2024). TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE AÇIK DEVLET VERİSİ UYGULAMALARI: BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE PORTALLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME. Route Education and Social Science Journal , 85, p. 170-194. Doi: 10.17121/ressjournal.3511.
198    212


Özet
Bu çalışma açık devlet verisi teknolojisini kamu yönetimi perspektifinden irdelemekte ve Türk kamu yönetimi örneğinde açık devlet verisi uygulamalarını incelemektedir. Açık devlet verisi, kamu kurum ve kuruluşlarının toplumla paylaştığı verilerin açık, erişilebilir ve yeniden kullanılabilir olmasını ifade etmektedir. Son yıllarda gelişmiş ülkeler açık veri teknolojisine önemli yatırımlar yapmaktadır. Çalışmamızda ilk olarak Türkiye’de merkezi yönetim düzeyinde bazı kurum ve kuruluşların, yerel yönetim düzeyinde ise belediyelerin açık devlet verisi çalışmaları ortaya konmuştur. İstanbul, İzmir ve Bursa Büyükşehir Belediyeleri olmak üzere üç belediyenin açık veri portalları ise mercek altına alınmış ve bu belediyelerin açık veri çalışmalarına ilişkin bir analiz sunulmuştur. Merkezi yönetim düzeyinde veri açma çalışmaları geçmişten bugüne kronolojik olarak ortaya konmuştur. İlgili büyükşehir belediyelerinin sahip oldukları açık veri setleri ayrıntılı bir biçimde incelenmiş veriler; konu, kategori, içerik, sayı yönlerinden analiz edilmiştir. Birincil veri toplama yöntemi olarak literatür analizi yöntemi benimsenmiştir. Bu doğrultuda yararlanılan kaynaklar; belediye faaliyet raporları, belediye stratejik planları, belediyelerin resmi internet siteleri, portalı kuran bilgi işlem dairesi başkanlıkları ve belediyenin haber kaynaklarıdır. İkinci olarak belediyelerin açık veri setlerinin incelenmesi için resmi internet sayfalarından yararlanılmıştır. Son olarak ilgili belediyelerin portalları üzerine bir analiz sunulmuş, değerlendirme bölümünde bu analizden elde edilen veriler değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda ülkemizde merkezi yönetim ve yerel yönetim düzeylerinde açık veri uygulamalarının kapsamının dar ve ilerlemesinin yavaş olduğu görülmüştür. Açık veri portallarının henüz yeni kurulmuş olması, kurumlarda kapalılık, katılık, kuralcılık gibi tutumların devam ediyor olması, teknik ekip ve eleman eksiklikleri, yerel yöneticilerin zaman ve maliyet gibi nedenlerden ötürü konuya mesafeli yaklaşması gibi sebepler açık devlet verisi teknolojisinin ilerlemesinin önündeki engeller olarak not edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Açık devlet verisi, Türk kamu yönetiminde açık devlet verisi, belediyelerde açık veri

Abstract
This study examines open government data technology in terms of public administration and analyzes open government data applications in the Turkish public administration. Open government data refers to the open, accessible and reusable data that public institutions and organizations share with the public. In recent years, developed countries have made significant investments in open data technology. Open data technologies provide many benefits to organizations such as reducing bureaucratic costs, participation, effectiveness, economic growth, new employment opportunities and energy savings. In our study, firstly, the open government data works of some institutions and organizations at the central government level and municipalities at the local government level in Turkey are presented. The open data portals of three municipalities, namely Istanbul, Izmir and Bursa Metropolitan Municipalities, are examined and an analysis of their open data efforts is presented. Data opening activities at the central government level are presented chronologically from past to present in legal and institutional terms. The open data sets of the relevant metropolitan municipalities were examined in detail and the data were analyzed in terms of subject, category, content and number. Literature analysis was adopted as the primary data collection method. The sources utilized in this direction are municipal activity reports, municipal strategic plans, official websites of municipalities, IT departments that set up the portal, and municipal news sources. Secondly, the official websites of the municipalities were utilized to examine their open data sets. The open data sets of the relevant metropolitan municipalities were examined in detail and the data were analyzed in terms of subject, category, content and number. Finally, an analysis of the portals of the relevant municipalities is presented and the data obtained from this analysis is evaluated in the evaluation section. As a result of the study, it was seen that the scope of open data applications at the central and local government levels in our country is narrow and progress is slow. Reasons such as the fact that open data portals have only recently been established, the persistence of attitudes such as closeness, rigidity and normativity in institutions, lack of technical teams and personnel, and local administrators’ distant approach to the subject due to reasons such as time and cost, have been noted as obstacles to the advancement of open government data technology.

Keywords
open data, open government data, open government data in Turkish public administration, open governm

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri