Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


MATEMATİK ÖGRETMENLERININ ÖGRENCİ HATALARINA ANLIK DÖNÜT VERME TUTUMLARININ İNCELENMESİ

EXAMINATION OF MATHEMATICS TEACHERS’ ATTITUDES IN GIVING INSTANT FEEDBACK TO STUDENT ERRORS

MATEMATİK ÖGRETMENLERININ ÖGRENCİ HATALARINA ANLIK DÖNÜT VERME TUTUMLARININ İNCELENMESİ

 
Yazar : Soner OFLAZ    
Türü :
Baskı Yılı : 2024
Sayı : 85
Sayfa : 109-117
DOI Number: :
Cite : Soner OFLAZ , (2024). MATEMATİK ÖGRETMENLERININ ÖGRENCİ HATALARINA ANLIK DÖNÜT VERME TUTUMLARININ İNCELENMESİ. Route Education and Social Science Journal , 85, p. 109-117. Doi: 10.17121/ressjournal.3510.
186    216


Özet
Matematik öğretmenlerinin öğrenci hatalarına anlık dönüt verme tutumlarının ve farklı demografik değişkenler arasında tutum farklılıkları olup olmadığının incelenmesi amacıyla gerçekleştirilen araştırma betimsel tarama modelinde ve 2023-2024 eğitim-öğretim yılında Ankara ili Çankaya ilçesinde MEB’e bağlı okullarda görev yapan 196 matematik öğretmeniyle yürütülmüştür. Türkdoğan (2020) tarafından geliştirilen “Yanlışa ve Anlık Dönüte İlişkin Tutum Ölçeği” kullanılarak çevrimiçi yöntemle toplanan veriler SPSS programı ile analiz edilmiştir. Araştırma bulgularına göre matematik öğretmenlerinin dışsal tutum boyutunda tamamen katılıyorum düzeyinde çok yüksek, içsel tutum boyutu ve anlık dönüt verme tutumu genelinde katılıyorum düzeyinde yüksek tutuma sahip oldukları; cinsiyet, eğitim düzeyi, yaş, kıdem ve unvan faktörlerine göre anlık dönüt verme tutumlarında farklılaşma olduğu ancak branş faktörüne göre farklılaşma olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Matematik, anlık dönüt, geri bildirim, tutum.

Abstract
The study, which was conducted to examine mathematics teachers' attitudes towards giving instant feedback to student errors and whether there are differences in attitudes between different demographic variables, was conducted in a descriptive survey model and with 196 mathematics teachers working in schools affiliated to the Ministry of National Education in Çankaya district of Ankara province in the 2023-2024 academic year. The data collected online using the "Attitude Scale on Error and Instant Return" developed by Türkdoğan (2020) were analysed with SPSS software. According to the findings of the research, it was concluded that mathematics teachers had very high attitudes at the level of completely agree in the extrinsic attitude dimension, high attitudes at the level of agree in the intrinsic attitude dimension and the attitude of giving instant feedback; there was a differentiation in the attitudes of giving instant feedback according to gender, education level, age, seniority and title factors, but there was no differentiation according to the branch factor.

Keywords
Mathematics, instant feedback, feedback, attitude.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri