Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


OKUL YÖNETİCİLERİNİN DEĞİŞİMİ YÖNETME YETERLİLİKLERİ: SAMSUN İLİ ÖRNEĞİ

SCHOOL ADMINISTRATORS’ COMPETENCES TO MANAGE CHANGE: THE CASE OF SAMSUN PROVINCE

OKUL YÖNETİCİLERİNİN DEĞİŞİMİ YÖNETME YETERLİLİKLERİ: SAMSUN İLİ ÖRNEĞİ

 
Yazar : Emin Baş  - Halise Özgen BAŞ & Muammer KÜÇÜKKAZDAL  
Türü :
Baskı Yılı : 2024
Sayı : 85
Sayfa : 222-231
DOI Number: :
Cite : Emin Baş - Halise Özgen BAŞ & Muammer KÜÇÜKKAZDAL, (2024). OKUL YÖNETİCİLERİNİN DEĞİŞİMİ YÖNETME YETERLİLİKLERİ: SAMSUN İLİ ÖRNEĞİ. Route Education and Social Science Journal , 85, p. 222-231. Doi: 10.17121/ressjournal.3509.
143    210


Özet
Öğretmen algılarına göre okul yöneticilerinin değişimi yönetme yeterliliklerine ilişkin yapılan araştırma tarama modeliyle gerçekleştirilmiştir. 2023-2024 eğitim öğretim yılında Samsun ilinde MEB’e bağlı tüm eğitim kademelerinde çalışan ve çevrimiçi olarak uygulanan araştırma anketine gönüllü yanıt veren 380 öğretmen araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Ak (2006) tarafından geliştirilen “Değişimi Yönetme Yeterlik Ölçeği” ile toplanan veriler SPSS analiz programı ile analiz edilmiştir. Araştırma bulguları doğrultusunda öğretmen algılarına göre okul yöneticilerinin değişimi yönetme yeterliliklerinin ölçek geneli ve alt boyutlarında “çok/yüksek” düzeyde olduğu; cinsiyet, yaş ve unvan değişkenlerine göre öğretmenlerin algılarında farklılaşma oluşmadığı ancak eğitim durumu, kıdem ve çalışılan eğitim kademesine göre farklılaşma olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Okul Yöneticisi, Değişimi Yönetme, Yeterlilik

Abstract
The research on the competencies of school administrators to manage change according to teachers’ perceptions was conducted with the survey model. The sample of the study consists of 380 teachers working in all educational levels affiliated to the Ministry of National Education in Samsun province in the 2023-2024 academic year and who voluntarily responded to the research questionnaire applied online. The data collected with the “Competency Scale for Managing Change” developed by Ak (2006) were analysed with SPSS analysis programme. In line with the findings of the research, it was concluded that according to the perceptions of the teachers, school administrators’ competencies in managing change were at a “very/high” level in the overall scale and its sub-dimensions; there was no differentiation in the perceptions of the teachers according to gender, age and title variables, but there was a differentiation according to educational status, seniority and level of education.

Keywords
School Administrator, Managing Change, Competence

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri