Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


AUTHORITARIANISM EXTENDING TO DIASPORA: TRANSNATIONAL REPRESSION POLICIES OF AUTHORITARIAN REGIMES AND THE IRANIAN EXAMPLE

DİASPORAYA UZANAN OTORİTERLİK: OTORİTER REJİMLERİN ULUS-ÖTESİ BASKI POLİTİKALARI VE İRAN ÖRNEĞİ

AUTHORITARIANISM EXTENDING TO DIASPORA: TRANSNATIONAL REPRESSION POLICIES OF AUTHORITARIAN REGIMES AND THE IRANIAN EXAMPLE

 
Yazar : Mustafa Cem OĞUZ    
Türü :
Baskı Yılı : 2023
Sayı : 83
Sayfa : 115-125
DOI Number: :
Cite : Mustafa Cem OĞUZ , (2023). AUTHORITARIANISM EXTENDING TO DIASPORA: TRANSNATIONAL REPRESSION POLICIES OF AUTHORITARIAN REGIMES AND THE IRANIAN EXAMPLE. Route Education and Social Science Journal , 83, p. 115-125. Doi: 10.17121/ressjournal.3495.
273    217


Özet
Otoriter rejimlerin iktidarlarını nasıl sürdürdükleri ve korudukları uzun zamandır incelenen bir konudur. Ancak bu literatür daha çok ulus merkezli gelişmiş ve de iktidar mücadelesini ulusal sınırlar içinde tahayyül etmiştir. Halbuki küreselleşme ve bilişim teknolojilerindeki gelişmeler ile ulusal sınırlar önemini yitirmiş ve egemenlik alanı müphem bir hal almıştır. Önceleri bu gelişmelerin otoriter rejimler hilafına sonuçlar yaratacağı düşünülürken, zaman geçtikçe otokrasilerin bu yeni döneme uyum sağladıkları görülmüştür. Günümüzde bu tip rejimler iktidarlarını sadece ulusal sınırlar içindeki politikalar ile korumamakta ve ulus-ötesi baskı politikaları da geliştirmektedirler. Biz de bu çalışmamızda İran İslam Cumhuriyeti’nin diaspora kaynaklı muhalefeti kontrol edebilmek için geliştirdiği ulus-ötesi baskı politikalarını inceleyeceğiz. Çalışmamızın temel iddiası da İran’ın diaspora siyasetinin diğer otoriter rejimlere büyük ölçüde benzediği ve onların kullanmakta olduğu baskı politikalarını takip ettiğidir. Bu politikalar sayesinde rejim 2009 yılından itibaren süren toplumsal gösterilere rağmen iktidarını koruyabilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Otoriter Rejimler, Diaspora Siyaseti, Ulus-ötesi Baskı, Şebekeleşmiş Otoriterlik, İran Siyaseti

Abstract
How authoritarian regimes maintain and protect their power is a case that has been studied for a long time. However, this literature developed more nation-centered and envisioned the power struggle at the national level. However, with globalization and developments in information technologies, national borders have been lost and the area of sovereignty has become ambiguous. While it was previously thought that these developments would have negative consequences for authoritarian regimes, over time it was observed that the autocracies adapted to this new era. Today, such regimes do not maintain their power only with the policies in the national borders, but they also developed transnational repression policies. In this study, we will examine the transnational respression policies developed by the Islamic Republic of Iran to control diaspora-based opposition.The main claim of our study is that Iran's diaspora politics is largely similar to other authoritarian regimes and follows the repressive policies they use. Thanks to these policies, the regime was able to maintain its power despite the social demonstrations that have continued since 2009.

Keywords
Authoritarian Regimes, Diaspora Politics, Extraterritorial Repression, Networked Authoritarianism, I

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri