Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


DEMOKRAT PARTİ’NİN 1950 YILI GENEL SEÇİM ÇALIŞMALARI

THE DEMOCRAT PARTY’S 1950 GENERAL ELECTİON CAMPAİGN

DEMOKRAT PARTİ’NİN 1950 YILI GENEL SEÇİM ÇALIŞMALARI

 
Yazar : Fadime TOSİK DİNÇ    
Türü :
Baskı Yılı : 2023
Sayı : 82
Sayfa : 231-256
DOI Number: :
Cite : Fadime TOSİK DİNÇ , (2023). DEMOKRAT PARTİ’NİN 1950 YILI GENEL SEÇİM ÇALIŞMALARI. Route Education and Social Science Journal , 82, p. 231-256. Doi: 10.17121/ressjournal.3470.
208    190


Özet
Türk demokrasi tarihinin en önemli seçimi olan 14 Mayıs 1950 seçimleri iktidarda bulunan CHP ve muhalefetin en güçlü temsilcisi olan DP arasında geçmiştir. 16 Şubat 1950 tarihinde Mecliste demokratik esaslara dayanan yeni seçim kanunun kabul edilmesi ve 24 Mart 1950’de Meclisin seçim kararı alarak kendisini feshetmesi ile ülke seçim sürecine girmiştir. Bu süreç içerisinde DP bir yandan tüzüğünde yer alan il ve ilçe kongrelerini yaparken diğer yandan açık hava toplantıları ile seçim çalışmalarını yürütmüştür. Başta DP Genel Başkanı Celal Bayar olmak üzere diğer DP liderleri ve milletvekili adayları seçim süreci boyunca ülkeyi karış karış gezmişler en ücra köylere dahi uğrayarak propagandanın en güçlü şekli olan yüz yüze iletişim kurmuşlardır. Yüz yüze iletişim ve kitle iletişim araçları ile sürdürdükleri seçim propagandasında özellikle 1946 seçimlerindeki usulsüzlüklerden, 1950 seçim kanununun demokratik oluşundan, CHP iktidarının yanlış ekonomi politikaları ile ülkeyi fakirleştirdiğinden, işçilere grev hakkı tanınması gerekliliğinden, köylülerin ve diğer vatandaşların yoksulluklarının kendi iktidarları döneminde uygulanacak liberal ekonomi modeliyle iyileştirileceğinden, laikliğin dinsizlik anlamına gelmediğinden ve dış politikadan bir değişiklik olmayacağı yönündeki söylemleri ile halktan oy talebinde bulunmuşlardır. DP’nin doğrudan doğruya ve kitle iletişim araçları ile sürdürdüğü etkin seçim çalışmaları halk nezdinde karşılık bulmuş ve 14 Mayıs DP’nin zaferi ile sonuçlanmıştır. Bu çalışmada Türk siyasi tarihinde demokrasinin tesisi açısından önemli bir yere sahip olan 14 Mayıs 1950 genel seçimleri öncesi DP’nin seçim çalışmaları değerlendirilmeye çalışılmıştır. Çalışmada resmi kaynaklar dışında dönemin gazetelerinden yayınlanmış kitap ve makalelerden istifade edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
1950 seçimleri, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Propaganda

Abstract
The most important election in the history of the Turkish democracy took place on May 14, 1950, between the ruling Republican People’s Party (CHP) and the strongest representative of the opposition, the Democratic Party (DP). The country entered the election process with the adoption of the new election law based on democratic principles by the parliament on February 16,1950 and with the dissolution of the parliament, taking the election decision on March 24, 1950. During this period, the DP conducted its election campaign by holding provincial and district congresses as stipulated in its bylaws and it conducted open-air meetings. DP leaders, especially DP Chairman Celal Bayar and other DP parliamentary candidates travelled across the country. They even reached the most remote villages by communicating face to face, which is the most effective form of propaganda. Through face to face communication and mass media, they demanded votes from the public by making various statements, such as irregularities in the 1946 elections, the democratic nature of the 1950 election law, the CHP government’s incorrect economic policies which had led to the impoverishment, the necessity of granting the right to strike for workers, the improvement of the living conditions of peasants and other citizens through the application of a liberal economic model during their rule, the clarification that secularism does not mean atheism, and that there would be no change in the foreign policy. DP’s direct and effective election campaigns, both face to face and through mass media, resonated with the public, resulting in DP’s victory on May 14. This study aims to evaluate DP’s election campaign before May 14,1950 general elections, which hold an important place in the establishment of democracy in the Turkish political history. Apart from official sources, books and articles published in the newspapers in the period have been utilized in this study.

Keywords
1950 elections, Republican People’s Party, Democrat Party, Propaganda

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri