Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


INVESTIGATION OF THE ROLE OF PRESCHOOL EDUCATION ON READINESS IN PRIMARY SCHOOL ACCORDING TO THE VIEWS OF CLASSROOM TEACHERS

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİN İLKOKULDAKİ HAZIR BULUNUŞLUK ÜZERİNDEKİ ROLÜNÜN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE İNCELENMESİ

INVESTIGATION OF THE ROLE OF PRESCHOOL EDUCATION ON READINESS IN PRIMARY SCHOOL ACCORDING TO THE VIEWS OF CLASSROOM TEACHERS

 
Yazar : Asiye BEKAR DEDEAL  & Hasan Yücel ERTEM  
Türü :
Baskı Yılı : 2023
Sayı : 81
Sayfa : 54-70
DOI Number: :
Cite : Asiye BEKAR DEDEAL & Hasan Yücel ERTEM, (2023). INVESTIGATION OF THE ROLE OF PRESCHOOL EDUCATION ON READINESS IN PRIMARY SCHOOL ACCORDING TO THE VIEWS OF CLASSROOM TEACHERS. Route Education and Social Science Journal , 81, p. 54-70. Doi: 10.17121/ressjournal.3444.
244    192


Özet
Bu çalışma sınıf öğretmenlerinin okul öncesi eğitim almış ve almamış öğrencilerin okula hazır bulunuşluk düzeylerini değerlendirmek ve elde edilen sonuçlara göre öneriler geliştirmek için yapılmıştır. Araştırmanın evreni 2022-2023 eğitim öğretim yılında Zonguldak ilinde bulunan ilkokul 1.sınıfı okutan öğretmenlerden oluşmaktadır. Katılımcı sayısı 25 öğretmenden ibaret olan çalışmada, verilerin toplama aracı olarak 9 sorudan oluşan “Okul Öncesi Eğitimin İlkokuldaki Hazır Bulunuşluk Üzerindeki Rolü” görüşme formu uygulanmıştır. Katılımcıların okul öncesi eğitimin gelişim alanları üzerindeki etkileri, okul öncesi eğitimin ilkokula hazırlamadaki eksiklikleri ve okul öncesi eğitiminin zorunlu olması ile ilgili görüşleri açıklanmıştır. Katılımcıların tamamına yakınının girdiği sınıflarda okul öncesi eğitim almış ve almamış öğrencilerin mevcut olduğu bilinmektedir. Araştırma bulguları okul öncesi eğitim alan ve almayan öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyleri arasında fark olduğunu, okul öncesi eğitimin hazır bulunuşluk düzeyini olumlu yönde etkilediğini ortaya koymuştur. Okul öncesi eğitim alan öğrencilerin, almayan öğrencilere göre ilkokul 1.sınıfta öğrenim gören öğrenciler arasında bilişsel, sosyal-duygusal, dil, psikomotor ve öz bakım becerilerinin daha çok gelişmiş olduğu öğretmen görüşlerini incelenmesi neticesinde ifade edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Eğitim, Okul Öncesi Eğitim, Okula Hazır Bulunuşluk.

Abstract
This study was conducted to evaluate the school readiness levels of students with and without preschool education and to develop suggestions according to the results obtained. The population of the study consists of teachers who teach 1st grade of primary school in Zonguldak province in the 2022-2023 academic year. In the study, which consisted of 25 teachers, the interview form "The Role of Preschool Education on Readiness in Primary School" consisting of 9 questions was applied as a data collection tool. Participants' views on the effects of pre-school education on developmental areas, the deficiencies of pre-school education in preparing for primary school and the compulsory pre-school education were explained. It is known that there are students with and without pre-school education in the classes that almost all of the participants attended. The findings of the study revealed that there was a difference between the readiness levels of students who received and did not receive pre-school education, and that pre-school education positively affected the readiness level. As a result of the examination of teachers' opinions, it was stated that the cognitive, social-emotional, language, psychomotor and self-care skills of the students who received pre-school education were more developed among the students studying in the first grade of primary school compared to the students who did not receive pre-school education.

Keywords
Education, Preschool Education, School Readiness.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri