Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


GÖÇ KAVRAMI VE TÜRK-YUNAN MÜBADELE ANTLAŞMASI (1923) ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

EVALUATION ON THE CONCEPT OF MIGRATION AND THE TURKISH-GREEK EXCHANGE TREATY (1923)

GÖÇ KAVRAMI VE TÜRK-YUNAN MÜBADELE ANTLAŞMASI (1923) ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

 
Yazar : Oğulcan SARAÇLAR    
Türü :
Baskı Yılı : 2023
Sayı : 81
Sayfa : 215-221
DOI Number: :
Cite : Oğulcan SARAÇLAR , (2023). GÖÇ KAVRAMI VE TÜRK-YUNAN MÜBADELE ANTLAŞMASI (1923) ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. Route Education and Social Science Journal , 81, p. 215-221. Doi: 10.17121/ressjournal.3426.
166    162


Özet
Göç, bireylerin evlerinden ayrılarak yeni yerlere yerleşmelerini içeren karmaşık ve çok yönlü bir olgudur. Göçün olumlu ekonomik ve sosyal etkileri olabilirken, aynı zamanda zorlukları da vardır. Göçün en önemli zorluklarından biri, yeni gelenlerin göç ettikleri ülkelere entegrasyonudur. Farklı kültürlerin entegrasyonu her zaman sancılı olmuştur. Dil engelleri, kültürel farklılıklar ve ayrımcılık, göçmenlerin yeni çevrelerine uyum sağlamalarını zorlaştırmaktadır. Ancak doğru politikalar ve destek sistemleri uygulandığında entegrasyon kolaylaştırılabilir. Hem göçmenler hem de ev sahibi ülkeler için olumlu ekonomik sonuçlara yol açabilir. Tarihte göçler sayesinde ekonomileri büyüyen devletler olmuştur. Yunanistan ile Türkiye arasındaki 1923 Nüfus Mübadelesi, 20. yüzyıldaki ilk büyük göç nüfus mübadelesi veya aşırı derecede daraltılmış bir aşırı göçü zorlama kararıydı. Lozan Antlaşması'nın bir üyesi olarak uluslararası toplum tarafından desteklenen ve denetlenen bir antlaşmadır. Bu zorunlu göç antlaşması, karşılıklı iki toplumdan yetiştirilmeleri boyunca birlikte yaşamış olmalarına rağmen anavatanlarından yasal olarak vatandaşlığa alınacak yaklaşık iki milyon insanı içeriyordu. 30 Ocak 1923'te Yunanistan ve Türkiye hükümetleri arasında İsviçre'nin Lozan kentinde Yunan ve Türk Nüfus Mübadelesi Belgesi imzalandı. Mübadele, Türk hükümetinin Rum Ortodoks kökenli olan vatandaşlarına ve Yunanistan'ın Yunan vatandaşları arasındaki Müslüman Türklere olan bakışını da göstermektedir.

Anahtar Kelimeler
Göç,Mübadele,Türk,Yunan

Abstract
Migration is a complex and multifaceted phenomenon that involves individuals breaking away from their homes and settling in new places. While migration can have positiveeconomic and social effects, it also has challenges. One of the most important challenges ofmigration is the integration of newcomers in the countries they migrated to. Integration ofdifferent cultures has always been painful. Language barriers, cultural differences anddiscrimination make it difficult for immigrants to adapt to their new environment. However,integration can be facilitated when the right policies and support systems are implemented. Itcan lead to positive economic consequences for both immigrants and host countries. In history, there have been states whose economies have grown thanks to immigration. The 1923 Population Exchange between Greece and Turkey was the first major immigration population exchange in the 20th century, or the decision to force an excessively narrowed over-migration. It is an agreement promoted and supervised by the international community as a member of the Treaty of Lausanne. The two societies for forced asylum included nearly two million people who, despite having lived together throughout their upbringing, would be legally naturalized from their homeland. On January 30, 1923, the document on the Greek and Turkish Population Exchange was signed between the governments of Greece and Turkey in Lausanne, Switzerland. The exchange also illustrates the Turkish government's view of its citizens of Greek Orthodox origin and the Muslim Turks of Greece among its Greek citizens.

Keywords
Migration, Exchange, Turkish, Greek

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri