Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÖĞRETMEN ADAYLARININ ETKİLİ ÖĞRETME ÖĞRENME SÜREÇLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ VE KAVRAMSAL GELİŞİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

VIEWS OF PROPECTIVE TEACHERS’ ABOUT EFFECTIVE LEARNING AND TEACHING PROCESS AND EVALUATION OF CONCEPTUAL DEVELOPMENT

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ETKİLİ ÖĞRETME ÖĞRENME SÜREÇLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ VE KAVRAMSAL GELİŞİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

 
Yazar : Özge AYDIN  & Zeynep Nalan YILMAZ  
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 6
Sayfa : 158-170
DOI Number: :
Cite : Özge AYDIN & Zeynep Nalan YILMAZ, (2015). ÖĞRETMEN ADAYLARININ ETKİLİ ÖĞRETME ÖĞRENME SÜREÇLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ VE KAVRAMSAL GELİŞİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Route Education and Social Science Journal , 6, p. 158-170. Doi: 10.17121/ressjournal.340.
9498    4962


Özet
Öğretmen adaylarının öğretmenlik eğitimine başladıkları dönemden itibaren öğretme öğrenme süreçlerinde yer alan temel kavramlara sahip olmaları ve öğrenme ortamlarına yansıtabilmeleri önem taşımaktadır. Buradan hareketle yapılan araştırmanın amacı öğretmen adaylarının öğretme öğrenme süreçlerine ilişkin görüşleri ve kavramsal gelişimlerinin değerlendirilmesidir. Çalışmada, nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 21 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında tam yapılandırılmış yazılı görüş formu kullanılmıştır. Öğretmen adaylarının süreç içerisindeki kavramsal gelişimlerinin ortaya çıkarılması amacıyla uygulama öncesinde ve sonrasında yazılı olarak öğretmen adaylarının görüşleri alınmıştır. Elde edilen verilen içerik analizi yöntemiyle değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonucunda; etkili öğretme öğrenme sürecinde yer alan kavramlar, etkili öğretme öğrenme sürecinin özellikleri, etkili öğretme öğrenme sürecinde kullanılan yöntem-teknik-yaklaşımlar, etkili öğretme öğrenme süreçleri dersinde yer verilen konulara ilişkin kavramlar olmak üzere 4 farklı tema elde edilmiştir. Elde edilen temalara ilişkin kavramlar değerlendirildiğinde, öğretmen adaylarının aldıkları ders sonrasında öğretme öğrenme süreçlerine ilişkin kavramsal olarak gelişim gösterdikleri belirtilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Öğretmeni adayları, öğretme öğrenme süreci, kavramsal gelişim

Abstract
It is important that prospective teachers have basic concepts that are located in the teaching and learning process from the time they begin teacher training and reflect these concepts to the learning environment. The aim of the research is to determine views of prospective teachers’ about learning and teaching process and to evaluate conceptual development. In this research, qualitative research methods were used to collect data and analyze the results. The participants of the study were 21 prospective teachers who attended the course. Written interview form was used to collect data. Before and after the course prospective teachers fill in the forms as written to reveal their conceptual development in this process. In order to analyze the data descriptive situation analysis techniques was used. At the results of data analysis, the subcategories/codes of “concepts of effective teaching-learning process”, “properties of effective teaching-learning process”; “method-technique-approaches which used effective teaching-learning process” and “concepts in terms of issues which include effective teaching-learning process course” themes and the examples of these codes will be demonstrated. It is clear that prospective teachers progressed as conceptual after effective teaching-learning process course, when evaluate concepts about themes.

Keywords
Prospective teachers, teaching and learning process, conceptual development

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri