Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


A PHILOSOPHY EXAMINATION ON GOYA'S CAPRICIOS AND THE CONCEPT OF GROTESQUE

GOYA’NIN KAPRİÇYOLARI VE GROTESK KAVRAMI ÜZERİNE FELSEFİ BİR İNCELEME

A PHILOSOPHY EXAMINATION ON GOYA'S CAPRICIOS AND THE CONCEPT OF GROTESQUE

 
Yazar : Murat AYDIN    
Türü :
Baskı Yılı : 2023
Sayı : 79
Sayfa : 384-396
DOI Number: :
Cite : Murat AYDIN , (2023). A PHILOSOPHY EXAMINATION ON GOYA'S CAPRICIOS AND THE CONCEPT OF GROTESQUE. Route Education and Social Science Journal , 79, p. 384-396. Doi: 10.17121/ressjournal.3375.
222    245


Özet
İlk çağlardan günümüze kadar ve yaşadığımız dönemde sanatsal olayların kaynağının insanoğlunun korkuları, heyecanları, fantezileri, doğayı anlama ve kendini tanıma, yaşadığı dönemin travmalarını atlatma ve yansıtma çabası hakkındaki yorumların klasik estetik anlayışı açısından sınırlı kalması. Bu itibarla, yapılan çalışmada; Sanatta kendine yer arayan grotesk kavramının önemi ve gerekliliği, güzel ve çirkinin tamamlayıcı özelliğinin bütün olarak kavranamaması, sanatçıya sadece güzeli yansıtmak gibi bir görev dayatılması ana problemlerimizi teşkil etmektedir. Bu itibarla 19. yüzyılın başında yaşamış önemli bir sanatçı olan Francisco Goya’nın eserlerindeki imgeler grotesk açıdan irdelenerek değerlendirilmiştir. Sanatçının çalışmalarında özellikle korkunç, tuhaf, acı içinde kıvranan grotesk imgelerin nedenselliği tartışılmıştır. Güzele ulaşmanın peşinde olan klasik sanatçılar eserlerinin üretiminde merkeze güzeli alır. Bu durum estetiğin bilim haline gelmesine kadar sürer. Duyarlılığı ve duyuları inceleyen estetiğin incelediği alanlara bakılınca grotesk unsurların da bu alanlara dâhil olduğu kolayca anlaşılmaktadır. Aksi halde estetiğin kapsamı sınırlandırılmış olur. Dolayısıyla güzellik kadar çirkin, bayağı, tuhaf, trajik, komik, iyi, kötü gibi kavramların da duyuları inceleyen estetiğin önemli bir ölçütü haline geldiği anlaşılmaktadır. Çünkü bu kavramlar da güzellik kadar duyular alanına girmektedir.

Anahtar Kelimeler
Grotesk, Kapriçyolar, Kara resimler, Francisco Goya, Acı, Kâbus, İmge

Abstract
From the first ages to the present and in the period we live in, the sources of artistic events are limited in terms of classical aesthetic understanding of the fears, excitements, fantasies of human beings, the effort to understand nature and self-knowledge, to overcome and reflect the traumas of the period in which they lived. In this respect, in the study; The importance and necessity of the concept of the grotesque, which seeks a place in art, the inability to grasp the complementary feature of the beautiful and the ugly as a whole, and the imposition of a duty on the artist to reflect only the beautiful constitute our main problems. In this respect, the images in the works of Francisco Goya, an important artist who lived at the beginning of the 19th century, were evaluated by examining them from a grotesque perspective. In the works of the artist, the causality of the grotesque images, especially scary, strange, writhing in pain, has been discussed. Classical artists who seek to reach the beautiful place the beauty in the center of the production of their works. This situation lasts until aesthetics becomes a science. When we look at the areas examined by aesthetics that examines sensitivity and senses, it is easily understood that grotesque elements are also included in these areas. Otherwise, the scope of aesthetics will be limited. Therefore, it is understood that concepts such as ugly, vulgar, strange, tragic, funny, good and bad as well as beauty have become an important criterion of aesthetics that examines the senses. Because these concepts fall into the realm of the senses as well as beauty.

Keywords
Keywords: Grotesque, Caprichos, Black paintings, Francisco Goya, Pain, Nightmare, Image

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri